Efter jobbet har man inte alltid fri tid och på jobbet kan man faktiskt ha fritid, resonerar Hans-Erik Olson, som just kommit med boken Fri tid eller fritid?

– Välbefinnande står i fokus och i den aspekten har vi inte bara fritid under vår fria tid.

Hans tidigare bok (2004) åt Folkhälsoinstitutet – Den lekande arbetaren. Från hälsosamma till kreativa arbetsplatser – ett fritidsperspektiv på det goda arbetet – togs bland vissa emot med viss skepsis.

Lek på arbetet är inte att leka med. Så fort vi gör något för nöjes skull är det lite fult.

– Fritid är viktigt, inget att skämmas för, säger Hans-Erik Olson nu och tycker att vi borde ha kampanjer för aktivare fritid, för att förstå vikten av fritidens betydelse för samhället i stort, socialt, politiskt, kulturellt.

Vad fritid på arbetet beträffar gäller det att göra arbetet så roligt som möjligt.

Medarbetare ska trivas, må bra och ha kul. Vara med och bestämma hur arbetsprocessen ser ut.

– Öka frihetsgraden så långt det är möjligt. Lek är kreativitetens vagga, säger Hans-Erik Olson.