Under årets första sex månader har Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit emot 1095 anmälningar om diskriminering. Det är 20 procent fler än under samma period förra året.

En anledning till de ökade anmälningarna kan, enligt DO vara att det blivit lättare att anmäla sedan de olika diskrimineringsgrunderna samlades hos en ombudsman.

– Sammanslagningen har gjort det lättare för människor att veta vart de ska vända sig. Vi har också fått ett bredare och mer sammanhållet diskrimineringsskydd, det har bidragit till att antalet anmälningar till DO fortsätter att öka, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna, i ett pressmeddelande.

De vanligaste anmälningarna gäller diskriminering i arbetslivet. Av de 1095 anmälningarna under årets första halvår kommer 397 från personer som upplever att de blivit diskriminerade på jobbet eller när de sökt jobb.

De jobbrelaterade anmälningarna gäller främst diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och ålder. Flera fall som DO driver gäller också kvinnor som missgynnats när de varit gravida eller föräldralediga.

Facket har en viktig roll när det gäller att motverka diskriminering i arbetslivet poängterar DO. Myndigheten kommer därför att satsa mer på att få facket att arbeta aktivt med de verktyg som finns för att förebygga diskriminering på jobbet och vid rekrytering.

– Facket har en nyckeluppgift som pådrivare och skrivningar i kollektivavtalen kan vara ett bra sätt att förebygga diskriminering, säger Katri Linna.

Även om anmälningarna om diskriminering i arbetslivet fortfarande är klart vanligast har de inte ökat det senaste året. Det har däremot de näst vanligaste anmälningarna som gäller diskriminering vid köp eller nyttjande av varor, tjänster och bostäder gjort. Under årets första sex månader anmäldes 219 sådana fall till DO, att jämföra med 169 under samma period förra året.

Även antalet anmälningar från barn som känner sig trakasserade och diskriminerade i skolan har ökat. Det kan troligen förklaras av att elever fått bättre kunskap om lagen som trädde i kraft för fyra år sedan och som ska skydda dem mot trakasserier.