Under våren har Magnus Nilsson portionerat ut sitt vetande om arbetarlitteratur på LO-Tidningen Kulturs blogg.

Idag publiceras denna summa – så kallades på medeltiden sammanställningar av allt som är värt att veta – i papperstidningen.

Och samtidigt har blogginläggen gjorts internt sökbara så att man kan bläddra sig fram mellan alla de tretton kapitlen.

Tipsa gärna alla som kan vara intresserade av denna redan klassiska text!

Läs kapitel 1 av ”Liten arbetarlitteraturskola”.