Foto: Danny Johnston

Vartannat företag som säljer jordgubbar utanför Coops och Icas stormarknader saknar kollektivavtal.

– Jag är inte förvånad, säger John Haataja, avtalssekreterare på Handels.

Handels tidning Handelsnytt kollade 30 slumpvis utvalda stormarknader runt om i landet. Utanför 24 av de 30 undersökta Coop- och Icastormarknaderna såldes jordgubbar. Hälften hade kollektivavtal.

Detta trots att både Ica och Coop har en uttalad policy att de företag man samarbetar med ska ha kollektivavtal.

”Vi litar på våra leverantörer. Det kan du också göra”, står det till exempel i Icas handlingsplan.

– Vi tycker att de som säljer något i anslutning till våra butiker ska ha kollektivavtal. I år har vi tagit tag i detta och ska nu kontakta alla våra partners och försäkra oss om att de har avtal. Vi kommer helt enkelt att ringa runt till samtliga, säger Magnus Nelin, presschef på KF och Coop.

Det är framför allt unga
som sommarjobbar med att sälja jordgubbar. Lönerna är oftast långt under avtal. Saknas kollektivavtal betyder det att försäljarna inte är garanterade ob- eller semesterersättning och inte heller är automatiskt försäkrade.

– Problemen för unga jordgubbsförsäljare är ständigt återkommande under somrarna. Oftast har de unga inte en susning om vilka regler som gäller. Vi på Handels är ute då och då och kollar företagen och uppmanar dem att teckna kollektivavtal. Ungdomarna blir jätteglada när vi berättar för dem vad de har rätt till, säger John Haataja på Handels.

En del unga jordgubbsförsäljare hör av sig till fackets hjälptelefon. Hittills denna sommar har 17 hört av sig och i första hand frågat om vilken lön de ska ha.

– Ett par företag som vi tidigare haft problem har nu tecknat avtal. Det gäller Fru Bär och Värmlandsbär. Efter att de tecknade avtal har vi inte haft ett samtal från deras försäljare, säger Sandra Viktor, LO:s ungdomssekreterare.

Jordgubbsjobben annonseras bland annat ut hos Arbetsföremedlingen. Men arbetsförmedlarna anser sig inte skyldiga att kontrollera om företagen har kollektivavtal eller försäkringar. De kontaktar heller inte facket.

– För många handlar det om första sommarjobbet. Inte minst därför är det trist att de ska bli illa behandlade, säger John Haataja på Handels.

Hjälptelefonen

• För sextonde året i rad har fackens hjälptelefon extra bemanning under sommaren.
• Denna sommar har i genomsnitt en om dagen ringt och undrat över om man ska acceptera att provjobba gratis. (Det ska man inte.)
• Tre av fyra som hör av sig är mellan 15 och 24 år. Fler kvinnor än män ringer.
• Den i särklass vanligaste frågan handlar om lönen. Andra vanliga frågor rör arbetstider, uppsägning och anställningsbevis.
• Förra sommaren ringde drygt 3 200 personer till hjälptelefonen.
• Fackets hjälptelefon: 020 – 56 00 56.