Seko har slutit ett avtal med arbetsgivarförbundet Pacta. Det är Sekos tredje och sista avtal för medlemmar inom energibranschen.

Avtalet löper över 25 månader och innebär att lönerna höjs med 2,1 procent från den 1 april 2010 samt 1,6 procent från den 1 april 2011. En normal lön för en elmontör eller driftstekniker ligger kring 25 000 kronor i månaden före det nya avtalets löneökningar.

Avtalet berör ungefär 150 anställda på kommunala energibolag som är medlemmar i Pacta – ett arbetsgivarförbund för kommunala bolag som konkurrerar med arbetsgivarorganisationen KFS. Avtalet är mycket likt det avtal som Seko nyligen tecknade med KFS – vilket i sin tur liknar det betydligt större avtalet med de privata energiföretagens arbetsgivareförening, EFA. Seko vill att avtalen ska vara kostnadsneutrala, så att arbetsgivarna inte kan sänka lönerna genom att hoppa mellan avtalen.

Ett viktigt inslag i alla tre avtalen är att minimilönerna för anställda med yrkesutbildning, så kallade yrkesgrundlöner, har höjts ganska drastiskt. Den som gått en yrkesförberedande gymnasieutbildning och har ett års sammanhängande anställning ska enligt avtalet med Pacta tjäna minst 17 770 kronor i månaden. Det är en höjning med nästan 2 000 kronor jämfört med det gamla avtalet.

Satsningen på högre minimilöner i avtalen är ett sätt att möta en förväntad tillströmning av utländsk arbetskraft, förklarar Christer Carlsson, ombudsman vid Seko.

– Arbetsgivarna har skurit ner sin personal, och framöver ska 300 miljarder kronor investeras i branschen under en tioårsperiod. Vi vet att det blir personalbrist. Då är risken stor att elmontörer från utlandet anställs med låga löner.