Foto: Henrik Montgomery

Det sker alldeles för många och svåra fallolyckor i byggbranschen, tycker Arbetsmiljöverket.

Myndigheten ska därför ge sig ut och inspektera byggarbetsplatser.

Över tio procent av arbetsolyckorna i byggbranschen beror på fall, ofta från stegar eller byggställningar. Det är enligt Arbetsmiljöverket en dubbelt så hög andel som inom alla branscher. Åren 2005—2009 skedde 14 dödsolyckor på byggen och en studie som myndigheten gjort nyligen visar att de olycksdrabbade företagen brustit i många avseenden.

Sammantaget gör detta att Arbetsmiljöverket säger sig vilja trappa upp arbetet mot olyckorna, enligt avdelningschef Boel Callermo.

Om man hittar brister vid inspektionerna måste företagen skärpa sig. Det brukar de göra, säger Callermo, men annars kan verket gå hårdare fram.

– Då kan vi göra ett föreläggande eller förbjuda fortsatt verksamhet.

Myndigheten föranmäler i regel inspektionerna helt enkelt för att det ger bäst resultat, enligt Callermo. Då får man träffa de ansvariga och har störst möjlighet att påverka. Målet är att öka kunskaperna hos företagen.

– Vi är inte ute efter sätta dit arbetsgivare, utan att kontrollera arbetsmiljön.

Inspektionerna ska pågå under 2010 och 2011. I år görs 250 stycken, framför allt i Mellansverige.