Grekiska arbetare går på tisdagen ut i en ny 24-timmars strejk i protest mot regeringens ekonomiska stålbad.

Besparingsåtgärderna innehåller bland annat en radikal pensionsreform och är avsedda att hjälpa landet lösa sin gigantiska skuldkris.

Transporterna väntas lamslås medan myndigheter, skolor och banker kommer att hållas stängda under den femte strejken i offentlig och privat sektor i år. Sjukhusen kommer bara att ta hand om akutfall.

Tusentals offentlig- och privatanställda väntas demonstrera i Aten när parlamentet på tisdagsförmiddagen börjar diskutera reformen avsedd att höja pensionsåldern, minska ersättningarna och minska antalet tidiga pensioner.

– De här åtgärderna kommer inte att hjälpa. De kommer bara att leda till djupare recession och fattigdom, sade Despina Spanou, styrelsemedlem i de offentliganställdas fackförening Adedy.

– Arbetarna kommer att ge ett klart svar till regeringen och den här reformen som upphäver social säkerhet.

Regeringen hävdar att nedskärningarna är nödvändiga.

Investerare kommer att följa omfattningen av protesterna för att få en indikation på det motstånd de regerande socialisterna ställs inför när de försöker genomföra de åtgärder, som dragits upp av EU och IMF, i utbyte mot ett nödlån på 110 miljarder euro.

Den 5 maj demonstrerade 50 000 människor i Aten. Den dagen dödades tre personer när protesterna urartade och demonstranter stack ett bankkontor i brand. Vid en liknande strejk den 20 maj deltog 25 000 personer.