Fackliga uppdrag på deltid kan vara a-kassegrundande. Kammarrätten I Sundsvall gav Peter Lindström rätt då han överklagade a-kassans beslut att inte ge ersättning för tiden han arbetat som regionalt skyddsombud.
– Jag är bara en av många förtroendevalda som drabbats av det här. Det var därför vi drev frågan vidare och nu har vi visat att vi har rätt, säger Peter Lindström som i dag jobbar på GS avdelning 15.

Peter Lindström arbetade tidigare som skogsarbetare och hade samtidigt förtroendeuppdrag för dåvarande Skogs- och träfacket, numer GS. När han blev arbetslös 2005 fick han bara a-kassa för tiden han varit skogsarbetare. A-kassan gav honom ersättning som grundade sig på att han jobbat 29 timmar i veckan i stället för 40. Tiden han jobbat fackligt räknades inte.

Ersättningen för förtroendeuppdrag på deltid som utförs utanför den egna arbetsplatsen räknas sällan som a-kassegrundande, men det var inget Peter Lindström kände till.

– Jag utgick från att ersättningen för förlorad arbetsinkomst, var en inkomst, den beskattas ju och deklareras på samma sätt som lön, säger han.

Peter Lindström överklagade, med hjälp av sitt fackförbund GS, a-kassans beslut. Han förlorade först i länsrätten men förra veckan fick han rätt i Kammarrätten i Sundsvall.

Domstolen slår fast att Peter Lindströms fackliga uppdrag kan jämställas med förvärvsarbete. Kammarrätten konstaterar att uppdragen tagit så stor del av tiden att de haft betydelse för hans försörjning, och uppdraget som regionalt skyddsombud lika gärna kan vara en anställning som ett förtroendeuppdrag.

LO-TCO Rättsskydd, som drivit och förlorat många liknande fall tidigare kallar domen för ett genombrott.

– Det är helt klart en öppning. Domen ökar våra chanser att få rätt i liknande fall som gäller fackliga uppdrag i framtiden. Vi har inte haft så många positiva fall att luta oss mot men nu kommer vi att hänvisa till den här domen, säger Angelin Olsson de Groat, jurist på LO–TCO Rättsskydd.

Hon säger att domen kommer att få betydelse, men att den kanske inte blir så stor som hon, och fackförbunden som driver fallen, skulle vilja.

– Domstolen lutar sig mot att regionala skyddsombud också kan vara anställda. För de allra flesta som jobbar facklig på deltid kvarstår problemen med att ersättningarna inte räknas som a-kassegrundande, men det är i alla fall ett litet genombrott.

Fackliga organisationer har länge verkat för att ersättningarna för förtroendeuppdrag ska vara a-kassegrundande. I höstas lämnade också a-kassornas tillsynsmyndighet, IAF, en skrivelse till regeringen där myndigheten föreslår att reglerna ändras. Än så länge har inge förändring skett.