Stockholms stad drar av drygt en miljon kronor på ersättningen till Resta för sophämtning i innerstaden i april, maj och juni. Orsaken är mängder av klagomål på att soporna har blivit liggande.

– Stockholm har handlat felaktigt. Vi kommer att stämma dem för det, säger Jesper de Ruvo, vd för Resta.

Det här ger en föraning om vad som väntar om kommunen säger upp avtalet med Resta om sophämtningen. Kontraktet på innerstaden löper på fem år och är värt drygt 160 miljoner kronor.

– Stockholms skattebetalare kan vara säkra på att om vi kommer fram till att bryta avtalet, så ska vi först försäkra oss om att Resta inte kan få igenom några skadeståndskrav på oss, betonar Mats Freij, informationsansvarig på trafikkontoret i Stockholm.

Det har kommit mängder av klagomål sedan Resta tog över sophämtningen den 1 april. Det har å andra sidan hänt förr i samband med byten av entreprenörer.

Men klagomålen är bara en punkt på listan. Stockholm utreder misstankar om svart arbetskraft och vill veta vilket bolag sopgubbarna är anställda av. Dessutom finns det frågetecken som gäller arbetsmiljön.

På begäran har Resta skickat in listor på sina anställda till kommunen.

– Men de listorna har inte varit tillfredsställande, säger Katarina Jönsson, enhetschef på trafikkontoret.

När det gäller klagomålen på sophämtningen säger sopföretagets Jesper de Ruvo att det nya eftermiddagsskiftet är en del av förklaringen.

– Folk har vana vid att få soporna hämtade på morgonen. När ingen dyker upp ringer de och klagar. Sedan har vi kommit och hämtat på kvällen i stället.

– En annan orsak till klagomål är att vi inte fick ut nycklarna till alla soprum när vi tog över. Stockholms stad har felaktigt gjort avdrag på ersättningen till oss, förklarar Jesper de Ruvo.

Sedan Resta tog över i våras kommer det först ett skift sopgubbar på morgonen och tar hand om sopor. De har lön enligt poänglistan och tjänar bra.

På eftermiddagen kommer det nya sopgubbar till samma område. De har lön ”enligt avtal” och tjänar betydligt sämre. De åker samma sträcka en gång och tar hand om de dyraste soprummen – de som ger mest lön enligt poänglistan.

Det här sker med Stockholms stads goda minne. Katarina Jönsson hänvisar till sopgubbarnas aktion i vintras när de följde arbetsmiljölagen till punkt och pricka.

– Då visade det sig att en del trakter är för stora. Sopgubbarna får jobba mer än taket för belastning tillåter. Utifrån det sade vi ja när Resta ville köra med en underentreprenör på eftermiddagarna för att minska trakterna, säger hon.

Enligt sopgubbarna har eftermiddagsskiftet inte bara sparat pengar utan också kostat en del – framför allt i form av klagomål på dålig sophämtning. De som kör på förmiddagarna hävdar att nästan alla klagomål beror på eftermiddagsskiftet.

Språkförbistring har gjort att de sopgubbarna inte har hittat till soprummen.

Eftermiddagsskiftet jobbar fram till klockan 22. Arbetstiden ställer till bekymmer. Bland annat gick larmet till Stockholms stadshus i gång en kväll när eftermiddagsskiftet kom dit för att hämta sopor.

Därmed kom de ständigt återkommande sopbråken närmare dem som är ansvariga för upphandlingarna – nämligen politikerna i Stadshuset.