Under senaste tiden har vi kunnat läsa om hur nedskärningar drabbar äldreomsorgen i Kistaområdet. Dessa försämringar är en meveten del av den borgerliga majoritetens strävan att nedrusta det offentliga och konstla fram privata profitdrivna alternativ.

Nu har hälften av hemtjänstens arbetare i Kista avskedats trots att de äldre bara är tio procent färre. Den personal som fått behålla sina jobb har fått svårare arbetsförhållanden med ökad stress och som gör att de äldre får mindre personlig service. Därför stödjer vi att de anställda inom hemtjänsten höjer sina röster mot försämringarna.

Det måste skjutas till mer resurser. Öka därför skatten för de rika. Genom progressiv beskattning frigörs mer statliga pengar som kan riktas till hemtjänsten. Varken arbetarna eller pensionärerna behöver acceptera orättvisan. Vi vill ha ett socialistiskt samhälle där solidariteten flödar över generationsgränserna.

SSU
Kista