Pilotkonflikten är bara det senaste exemplet. Konflikterna om rätten att hyra in folk från bemanningsföretag kommer att fortsätta.

Det tror en överväldigande majoritet i LO-opinion. Avtalen om bemanningsfrågan ändrar inte på det.

– Handels avtal räcker inte på långa vägar. Vi måste teckna starkare kollektivavtal, anser Tuija Smura, Handelsklubbens ordförande på Biltema i Örebro. Det är en utbredd uppfattning att avtalen är för dåliga. Många efterlyser lagstiftning.

Bo Emanuelsson, Haninge, vårdbiträde och arbetsplatsombud i Kommunal, varnar för en ”sydeuropeisk strejksituation” med kaos som följd.

– Så länge företagen kan minska den fasta bemanningen och bara ta in vid arbetstoppar kommer de att göra det. Om de samtidigt kan försvaga facket så desto bättre ur deras synvinkel.