Man tror bara inte att något sådant som hänt den soldat – som skadades i Afgahnistan – i kontakterna med Försäkringskassan kan vara möjligt. Att nekas sjukersättning på de grunder som redovisades i Rapport tror man bara inte är sant.

Att sedan höra överdirektören Stig Orustfjords eländiga bortförklaringar gör att man inser att denne man är befordrad långt över sin inkompetensnivå och borde aldrig få hantera personkontakter och komma i närheten av att tolka paragrafer.

För var dag som går så förstärks vi medborgare i vår miss-tanke att totalt fel personer innehar tjänster på bland annat Försäkringskassan men även på andra myndigheter.

Är det rädsla, osäkerhet, bristande empati och bristande social kompe-tens som varit urvalskriterit när sådana som Orustfjord rekryterades?

En sak är emellertid glasklar. Dessa människor ska omgående ges en omskolning där de inte längre kan skada och trakassera andra människor.

Paragrafryttare stannar utvecklingen och orsakar till slut att samhällsorganen brakar ihop. De måste ersättas med människor som har förmåga att tänka själva och inser att paragrafer är döda ting som inte får tillåtas styra individer.

Sedan måste man fråga sig varför inte överordnade befäl gjorde något? En del av dessa bör kanske också bytas ut?

Olle Ljungbeck
Gävle