ANALYS USA inför förvånansvärt tuffa regler för finansmarknaden, medan G20-länderna tyvärr säger nej till ny finansskatt, en skatt som kunde blivit mycket effektiv.

Efter en lång debatt enades USA:s kongress och senat i förra veckan om nya finansregler.

Några dagar senare röstade dock ledarna för toppmötet bland G20-länderna i Toronto ned ett förslag om internationell skatt på finansiella transaktioner.

Det paradoxala är att båda besluten försvaras med samma argument: Nya regler hindrar snabba penningflöden över världen.

Det som USA ser som en fördel; att få bort snabba spekulationer, används alltså av G20-länderna som argument för att stoppa regleringar.

Det hela går tillbaka på en idealiserad syn på finansmarknaden. Enligt den ska finansmarknaden tillhandahålla pengar så att företag kan växa. När företagen växer får fler människor jobb och vinsterna ökar. De som satsat pengar får en utdelning som tack för lånet.

Så långt är allt bra, men det som USA nu försöker reglera är den mängd avarter i form av spekulation som också finns på finansmarknaden.

Du kan i dag inte bara satsa pengar på ett företag du tror på. Du kan även satsa pengar på att det kommer att gå dåligt för en hel bransch. Du kan sätta en hundring – eller en miljon – på att ett företag går i konkurs.

Ingen som satsar i dessa finansiella instrument är intresserade av att skapa ett verkligt värde i den verkliga världen. Det enda som betyder något är om den vadslagning de ägnar sig åt lyckas eller inte.

Som hos vilket betting-bolag som helst.

USA försöker återskapa förhållandet att pengar på en finansmarknad ska gå till verklig tillväxt och verkliga arbetstillfällen.

En mycket lovvärd insats.

Till G20-mötet fanns ett gemensamt förslag från Frankrike, Tyskland och Storbritannien om en skatt på banktransaktioner för att bli av med de värsta riskerna och för att försvåra valutaspekulationer.

Inte heller valutaspekulationer riktas nämligen mot den verkliga ekonomin för att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

Här slår man i stället vad om ifall en valuta ska gå upp eller ned gentemot andra valutor. Och så mycket pengar finns i dag i den här typen av spekulation att de kan försätta en hel stat i konkurs om alla spekulationer riktas åt samma håll.

Kanada, Australien och Indien motsatte sig en ny internationell skatt med argumentet att finansmarknaden skulle bli trögare.

Och finansmarknaden utanför USA jublar när de återigen undgått regleringar.