Privata skolföretag håller på att ta över en stor del av landets förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Nu senast har riskkapitalbolaget EQT köpt upp skolkoncernen Academedia som äger 100 skolor med sammantaget 2 500 anställda och 45 000 elever.

Köpeskillingen var 2 miljarder, lika mycket som skolföretagets årliga omsättning. De nya ägarna räknar med att inom några år sälja skolan med vinst. Omkring 500 miljoner (!) förväntas de kamma hem, enligt ett reportage i Dagens Nyheter.

Exemplet är inget extremfall. Dagens Industri uppmärksammade nyligen de stora vinsterna i ett antal skolkoncerner. Många av dem hade en vinstmarginal på omkring tjugo procent av omsättningen eller mer.

Avsikten med den så kallade friskolereformen var att uppmuntra till pedagogisk mångfald och valfrihet. Förhoppningen var att besjälade lärare och rektorer skulle bidra till skolornas utveckling.

Så har det inte blivit. De nya privatägda skolorna bedriver en högst traditionell undervisning, en del av dem är för all del bra men någon förnyelse har de inte svarat för.

Att de från början fristående skolorna så småningom skulle köpas upp av skolkoncerner och riskkapitalbolag var inte så svårt att gissa. Här gick det att tillskansa sig stora vinster utan risk. Kommunerna är ju tvungna att betala skolpeng även när en överetablering skadar den kommunala skol­organisationen.

Nu har vi hamnat i ett läge där elever och lärare blivit en handelsvara. Många skolor förvandlas från bildningsinstitutioner till en lekstuga för riskkapitalister som utan att blinka stoppar skattebetalarnas pengar i egen ficka.

Denna försnillning av skattemedel sker i ett läge då vi borde satsa mer pengar på lärare, läxhjälp och upprustning av skolornas miljö.

Sedan friskoleexplosionen har den svenska skolan presterat sämre resultat. Felet ligger inte hos de hårt arbetande lärarna utan i en irrationell och slösaktig skolorganisation.

Riskkapitalbolagen värnar inte primärt skolans kvalitet. Deras vinster uppstår genom att de drar ned på antalet lärare, anställer fler obehöriga lärare, sparar in pengar på skolbibliotek och skolmat.

För att hindra en total förslumning av skolan borde en röd-grön regering snabbt återta kontrollen över skolans utveckling.

För det första måste den kraftigt begränsa möjligheterna till vinsutdelning i de privatägda skolorna. Om orimliga överskott uppstår ska de antingen återinvesteras i skolan eller dras in.

För det andra måste skolornas bokföring vara öppen för offentlig revison och kontroll.

Skattebetalarna ska veta hur deras pengar används och vart de tar vägen. Det är ett elementärt demokratiskt krav som i princip måste gälla alla verksamheter som till ett hundra procent betalas via skatterna.

För det tredje måste varje kommun kunna säga nej till oönskade friskoleetableringar och ha möjlighet att snabbt dra in tillstånden för skolor som missköter sig.

Vi behöver utan tvivel förstärka skolan så att alla elever får en bra utbildning, oavsett skola och linjeval. Men då måste vi vara säkra på att våra skatter används till att förbättra undervisningen, inte till att göda riskkapitalister.