Det är patetiskt när löne- och bonustyngda eldirektörer anklagar våra kraftverkare för att ”lyxkonflikta”, skriver Jonas Wallin och Ronny Wenngren i en replik till arbetsgivarorganisationen EIO.

Kommenterar man avtalsrörelser måste man precis som i förhandlingar förr eller senare komma till sakförhållandena. Att varsel skulle vara liktydigt med att ”blåsa till konflikt” är att avsiktligt röra till begreppen för att vilseleda.

Och att sedan påstå att varslen ”i de flesta fall lett till strejk” är helt enkelt inte sant.

Fakta är att Elektrikerförbundets medlemmar erbjuder arbetsfred, ordning och reda. Priset är löner och arbetsvillkor. Detta köpslående leder till avtal.

Lite historik först, trots meningsmotsättningar blev det avtal utan konflikter år 2001. Men år 2003 och 2004 krävdes konfliktåtgärder. Inte för höjd lön utan för att få problemen med pressade byggtider och dålig arbetsmiljö lösta. Kravet var att elektriker ska kunna arbeta fram pensionsåldern utan att skadas, slitas ut eller dö i förtid.

Sedan det avtalet träffades har ingen installationselektriker dött i arbetsplatsolyckor.

År 2007 blev det konflikt igen. Men inte för lönen, utan för att få en rimlig boendestandard för alla som skickas iväg från hemorten på traktamentsjobb.

Och det blev rimlig boendestandard.

Om motparten bara säger ett nej är ett nej är ett nej vilket ni gjort i 104 år, måste man varsla om konfliktåtgärder. Då använder man sig av de fri- och rättigheter som varken regeringen Reinfeldt eller EG-domstolen hittills har avskaffat.

Ett varsel om strejk är inget vi skäms över, det görs för att ge effekt, helst innan konflikt bryter ut. Det tvingar parterna till förhandlingsbordet.

Även i år informerades medlemmarna i Elektrikerna om förbundets och arbetsgivarnas avtalskrav. Närmare 10 000 elektriker tyckte till. Många var riktigt upprörda över de skambud arbetsgivarna lagt fram.

Det kan arbetsgivarna tycka, var en olycklig inledning, men ni får själva ta ansvar för de avtalsförslag ni lägger fram. Att en demokratisk och medlemsstyrd organisation skulle censurera sina medlemmars åsikter avtalskrav är uteslutet.

Tvärtom anser vi, att det är bra om ni och era medlemsföretag får ta del av de anställdas syn. Om ni upplever detta som provocerande eller som att SEF hotar med konflikt innan förhandlingarna ens inletts, så är det ett problem ni har att hantera och lära av.

Att ni själva lät en av era direktörer uppträda i er egen tidning och hävda att till och med klimatförändringarna beror på att elektrikerna har ett prestationslöne­system, är inte det också ett problem i så fall?

Det blev ett nytt installationsavtal utan strejk även i år. Och den viktiga frågan om att inte behöva tvingas iväg på traktamentsjobb som småbarnsförälder eller av hindrande sociala skäl löstes, trots att ni var emot.

Låt oss bli föredöme för det moderna arbetslivet!

✔ Lönesystem som främjar löneutvecklingen utan att pressade arbetstider eller försämrade arbetsvillkor.

✔ Det livslånga lärandet. Samverkan kring yrkesutbildning, lärlingarnas villkor samt utbildnings- och kompetens för elektriker i yrket.

✔ Rekrytering. Gemensamma satsningar för fler ungdomar, inte minst tjejer. Förbättra sociala villkor och skapa karriärmöjligheter som gör yrket attraktivare.

✔ Trygga arbetsplatser där du kan arbeta till pensionen utan att förstöra hälsan. Samverkan kring arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Gärna föredöme inom byggbranschen!

✔ Justa villkor och konkurrens. Varken vi eller företagen vill ha fifflare i branschen som genom dumpning av löne- och sociala villkor konkurrerar ut skötsamma företag.

Varför har då Elektrikerna fajtats så? Vi har två saker att förhandla om. Det ena är priset på elektrikernas arbetskraft. Det andra är arbetsfred samt ordning och reda på arbetsplatserna.

Något annat har vi inte att sälja. Vi har som företrädare för elektrikerna en uppgift – bättre löner och arbetsvillkor. Det är det fackliga uppdraget, om någon skulle ha missuppfattat det.

I avtalsrörelsen blev det patetiskt när löne-, pensions- och bonustyngda eldirektörer anklagade våra kraftverkare för att ”lyxkonflikta” och vara ”högavlönade”!

Bästa Thomas, Jan och Åsa! Har dessa förändringar varit till nackdel för elföretagen? Har de skadat konkurrenskraften eller försvårat rekryteringen? Gick samhällsekonomin över styr? Gick vi ut på en gymnasieskola och berättade om att vi tvingats hota med konflikt för detta tror vi eleverna hade undrat mer över elföretagen än oss.

Ändå upplever EIO att de behandlas annorlunda än andra arbetsgivarorganisationer.

Ja, det ligger nog en hel del i det. Se bara på årets framgångsrika byggavtalsförhandlingar. Skillnaden där var att arbetsgivare direkt från byggföretagen deltog i förhandlingarna.

Våra förhandlingar är istället oerhört ”juridifierade”, ni var tre jurister som förhandlade mot oss elektriker samt en ”superjurist” och ideolog i bakgrunden från Svenskt Näringsliv/TF vars tillrättavisningar ni nogsamt lyssnade till.

Det är inte alls osannolikt att modellen för fredligare förhandlingar även på elområdet ligger i att få företagen närmare förhandlingarna, kanske till och med delta i dessa.

Jonas Wallin
Förbundsordförande
Elektrikerförbundet

Ronny Wenngren
Förhandlngschef
Elektrikerförbundet