Att EU lägger sig i lönebildningen beror på krisen och problemen för euron.

Den anser Åke Zettermark, internationell sekreterare vid Saco, som är lika missnöjt som LO och TCO med att EU nu går in på detaljer i hur medlemsländerna hanterar sin lönebildning.

EU:s grundlagar säger att unionens lagstiftning inte ska reglera löneförhållanden – det är en fråga för de enskilda medlemsländerna.

Men när det på detta sätt görs i form av riktlinjer, inte bindande lagstiftning, är det möjligt för EU att gå längre.

Då det nu sker, så är det ett utslag av krisbekämpningen inom EU, enlig Åke Zettermark.

– En gemensam valuta kräver mer EU, mer överstatlighet. Stabilitetspakten räcker inte, många bryter mot den.

– Men inom valutaunionen finns ingen gemensam budget, ingen gemensam finanspolitik. Då tillgriper man sådana här metoder för att få medlemsländerna att rätta in sig i ledet och uppträda på ett visst sätt.