Stockholms stad överväger att säga upp avtalet med sopföretaget Resta. Beslutet tas förmodligen i nästa vecka.

Innan dess ska Resta svara på en rad frågor. En fråga är vilka som arbetar åt företaget.

– Vi utreder misstankar om svart arbetskraft, säger Mats Freij, informationsansvarig på trafikkontoret i Stockholm.

Den 1 april tog Resta över sophämtningen i tre områden i Stockholms innerstad – Kungsholmen, Vasastan och Östermalm. Inför starten lämnade Resta in en lista med namn på dem som sägs jobba åt företaget.

Den listan verkar inte stämma. I slutet av maj bad Stockholms stad om en ny lista. Resta har ännu inte lämnat in den.

– Vi förstår inte att det ska vara så svårt. Nu tittar vi närmare på hur arbetsgivareförhållandet till personalen ser ut. Vi har kopplat in en fristående revisionsbyrå på den granskningen, berättar Mats Freij.

Stockholms stad handlar upp
sophämtning för sex år i taget. Nästan varje år är det något eller några områden som ska handlas upp. Personalen har inga garantier när en ny entreprenör tar över – varken när det gäller anställning eller lön.

Följaktligen blir det en del turbulens. 2009 gick sopgubbarna i vild strejk för att försvara sina jobb och sina löner. I år följde de arbetsmiljölagen till punkt och pricka med följd att åtskilliga ton sopor blev liggande.

Sopgubbarna är rejält trötta på upphandlingarna. Eftersom lägsta anbudet vinner hamnar deras löner under press.

Renhållningsföretagen är också trötta på upphandlingarna. I år vägrade två av de största, Ragn-Sells och Sita, att lämna in anbud. De anser helt enkelt att Stockholm ställer för stora krav i relation till priset. Ragn-Sells gick både till länsrätten och kammarrätten för att få upphandlingen överprövad – men det avslag i båda instanserna.

I stället vann Resta upphandlingen i tre områden med anbud som sammanlagt låg drygt tio miljoner kronor under konkurrenternas. Nu är det uppenbart att Resta inte får ekonomin att gå ihop.

– Med facit i hand kan vi konstatera att Resta inte lyckas uppfylla de krav vi ställer till den ersättning de får, konstaterar Mats Freij.

Sedan Resta tog över har kommunen fått in tusentals klagomål på dålig sophämtning. Som en följd av det får företaget böta 360.000 kronor i månaden – pengar som Stockholms stad drar av innan Resta får betalt för sophämtningen.

Och nu hänger hela avtalet
på en skör tråd.

– När verksamheten inte fungerar måste vi också rannsaka oss själva och fundera på hur vi kan förbättra upphandlingarna. Sophantering är en strategisk samhällsfunktion som måste fungera, betonar Mats Freij.

Han säger att lagen om upphandling hade stor betydelse. Lägsta bud ska vinna, så länge anbudsgivaren uppfyller kraven i övrigt.

– Men det som har hänt nu kan vara en indikation för oss att titta på andra saker, att ta in kontrollanbud och jämföra kvaliteten, säger Mats Freij.