Analys. Åter höjs utdelningen i stora företag, men att dela ut vinsten i stället för att återinvestera den kan vara vanskligt för både tillväxt och sysselsättning.

Hittills i år har de 30 största börsbolagen ökat sina aktieutdelningar med tio procent, vilket kan jämföras med lönerna i samma företag som under 2010 knappt lär öka med ens hälften.

Det kan tydas som en hunger efter den utdelning som i många fall fått ligga i träda när finanskrisen härjade som mest. I ett vidare ekonomiskt perspektiv försvaras dock utdelningarna med andra argument.

Mindre bolag går i många fall betydligt bättre än större bolag vid en uppgång. Stora företag kan ha svårare att snabbt ställa om med nya investeringar som genererar hög avkastning, åtminstone på kort sikt.

För investerarna kan det då vara bättre, enligt de argumenten, att få ut en rejäl utdelning ur storbolagen och i stället investera dessa pengar i andra mer snabbväxande företag.
Det skulle underlätta omstruktureringen i ekonomin och gynna de branscher och företag som har de bästa framtidsutsikterna.

Logiken är glasklar. Om ett företag inte hittar någon lämplig investering för den vinst som görs är det bättre att dela ut pengarna så att aktieägarna kan kanalisera vinsten till andra objekt och företag.

Inom företagsvärlden talas det till exempel ofta med beundran om ”gasellföretag”, de mindre företag som växer så det knakar och snabbt blir stenrika.

Gasellföretagen är också bra för de anställda eftersom det är här den riktiga tillväxten i sysselsättning finns, medan storföretag sällan utgör den plats i ekonomin där sysselsättningen växer snabbast – inte ens i goda tider.

Men mot denna bild kan ställas att storföretagen också är stora arbetsgivare.
Här finns den stabila sysselsättningens grund och det är här som de stora arbetsplatserna återfinns.

Att stora lönsamma företag ska dela ut vinsten i stället för att återinvestera den, med argumentet att det finns småföretag som går ännu bättre, kan därmed i längden straffa sig även för sysselsättningen.

För aktieägarna är detta ingen motsättning. Att behålla vinsten i företaget gör att värdet av deras innehav ökar.

Även om diskussionen oftast handlar om att finna framtidens sysselsättning och framtidens tillväxtbranscher har klassiska storföretag därmed enligt detta synsätt en fortsatt given plats för att hålla sysselsättningen hög.

Hellre ökade investeringar än höjda utdelningar, för jobben skull alltså.

Martin Klepke

Analys. Att dela ut vinsten till storföretagens ägare i stället för att återinvestera den kan vara vanskligt för både tillväxt och sysselsättning. Ändå höjs utdelningen i de stora företagen, skriver LO-Tidningens ekonomireporter Martin Klepke.