Om man planerar att klättra på karriärstegen kan utbildning på jobbet vara en mycket viktig ingrediens. Men möjligheterna till lärande skiljer sig stort mellan könen.

Forskaren Anne Grönlund hävdar att en viktig del av löneskillnaderna mellan män och kvinnor är de har olika möjlighet till utveckling i arbetet. Hon är arbetsmarknadsforskare vid Umeå universitet och har tittat närmare på kompetensutveckling på jobben.

Resultatet är att män, oavsett yrkeskategori, får mer tillgång till upplärning i arbetet.

– När man tagit hänsyn till utbildning och yrkesgrupp finns det ändå en skillnad kvar, säger hon.

– Upplärningstiden är ett mått på vardagligt lärande i jobbet, som inte bara handlar om kompetensdagar och kurser. Det här är också kopplat till löneskillnaderna i samhället, och kvinnor befinner sig helt klart i en sårbar position, säger Anne Grönlund.

Handels är ett intressant fack ur den här aspekten. Kvinnorna dominerar i förbundet eftersom nära 70 procent av dem som jobbar i detaljhandeln är kvinnor. Samtidigt ligger lärandet inom Handels yrkesgrupper på en relativt låg nivå. John Haataja är avtalssekreterare, och han håller med om bilden som Grönlund målar upp.

– Vi har inte riktigt lika uttalade problem som manligt dominerade branscher eftersom vi har så många kvinnliga medlemmar. Men när det gäller utbildning som leder till högre poster och chefsjobb är det fortfarande det männen som främst får den.

Eftersom det är så mycket kvinnor inom Handels kanske problemen syns tydligare?

– Ja, så kan det vara på vissa företag. Vi har haft problem på elektroniksidan där man mest anställt kvinnor för att sitta i kassan. Men branschen har faktiskt börjat reagera själv och försöker nu få in fler kvinnor på ansvarsposter.

Handels har precis som IF Metall slagits för så kallade kompetenskonton. Dessa konton ska fungera som en garant för att utbildning och fortbildning ges på arbetsplatserna.

Det fanns pengar avsatta på Handels kompetenskonton för tio år sen. Dessa förhandlades dock bort i utbyte mot andra förmåner. John Haataja hävdar ändå att bestämmelserna finns kvar och att Handels kommer att fortsätta kämpa för jämställda förhållanden när det gäller utbildning.

– Våra lokala fackliga grupper måste få till det här på ett vettigt sätt så att män och kvinnor får lika möjligheter.
Enligt Anne Grönlund räcker dock inte det som görs i dag. Det behövs mer kunskap om vilka processer som bidrar till könsskillnader när det gäller kompetensutveckling.

– Det finns teorier om att företagen är rädda för att investera i kvinnor, med argumentet att de ofta har huvudansvar för barn och hem. Frågan är hur det stämmer i dag, när kvinnor har lika långa anställningstider som män och satsar hårt på högre utbildning.