Fyra kommunala chefer i Stockholm ägnade sin arbetstid åt att starta ett assistansföretag – och åt att övertala kommunens mest lönsamma brukare att gå över till deras bolag.

Dessutom ska de ha hjälp fått av ekonomiavdelningen med att sätta ihop det nya bolagets budget.

Nu utreder kommunen det som har hänt – men det är inte säkert att utredningen kommer fram till att cheferna har gjort något fel.

– Jag ska försöka klarlägga vad som har hänt och om det strider mot någon regel. Det är inte enkelt att utreda, säger Per Edorson, biträdande stadsdelsdirektör i Bromma, den stadsdel där cheferna jobbar.

Benjamin Emparán, förtroendevald på Kommunals sektion 28 i västra Stockholm, jämför med hur lite som krävs för att Kommunals medlemmar ska råka illa ut.

– För några veckor sedan blev en kvinna i hemtjänsten på svaga grunder misstänkt för stöld hos en av de gamla. Polisen har inte gjort någon utredning, men hon är timanställd och blev av jobbet. Kommunen slutade ringa, berättar han.

Ett annat exempel är en personlig assistent som tog några burkar hos en brukare och pantade dem själv. Dagen därpå blev assistenten avstängd.

– Kommunen är inte lika hård mot sina chefer som mot våra medlemmar, konstaterar han.

För en tid sedan märkte Kommunal att stadsdelen Bromma tappade brukare som dittills hade fått personlig assistans i kommunal regi. Det var brukare med mycket tillsyn, och därmed många personliga assistenter, som försvann.

Den här gruppen är mest lönsam för ett privat företag. En brukare med åtta assistenter kostar i runda tal fyra miljoner om året.

I Medlemstidningen Kommunal berättar en brukare att hon blev uppvaktad av cheferna och uppmanad att byta från kommunen till deras företag. En av de fyra cheferna bjöd på lunch och berättade att kommunens assistans skulle säljas ut – något som redan hänt på andra håll i Stockholm.

Det slutade med att hon lät sig övertalas och skrev på ett papper.

Kvinnan var dock mycket nöjd med sina sju personliga assistenter. När hon kom hem ringde hon kommunen och fick beskedet att omsorgen inte alls ska säljas ut. Hon fick hjälp av en god man att behålla sin kommunala assistans.

Oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S) kräver att kommunens revisorer ska granska om det verkligen får gå till så här eller om det strider mot kommunallagens intentioner.

– Det som beskrivs är ett oetiskt förfaringssätt. Det är obegripligt hur man från borgerligt håll kan uppmuntra till detta. Det finns tydliga politiska beslut som syftar till att privatisera och sälja ut kommunal verksamhet, utan hänsyn till vad som är ekonomiskt vettigt, säger han.

Stockholms kommunfullmäktige har fattat beslut om att personal som vill ta över kommunal verksamhet får gå en starta eget-kurs på betald arbetstid. Det här uppmuntras av den styrande alliansen.

Däremot är det inte tillåtet för kommunens anställda att starta ett privat företag och sköta det på arbetstid. Om det får några konsekvenser i Bromma återstår att se. Utredningen ska vara klar senast i höst.

I mars informerade de fyra cheferna stadsdelsförvaltningen i Bromma om de tänkte starta eget och utmana kommunens verksamhet. Den 8 april startade de Allas familjär omsorg i Stockholm AB.

I Bromma finns inget beslut om att assistansen ska konkurrensutsättas. Det innebär att inga andra företag kan lägga konkurrerande anbud.

REKORD I PRIVAT

• Stockholm har aldrig tidigare privatiserat så mycket som under den senaste mandatperioden.
• Mellan 2007 och 2009 minskade antalet kommunanställda i Stockholm från 47 000 till 40 000. Det motsvarar 15 procent.
• Äldreomsorgen minskade mest. Drygt 6 000 jobbade inom den kommunala äldreomsorgen 2009. Det är 3 000 färre än 2006.