Dominique Strauss-Kahn

Foto: Christophe Ena

 

– Ni kanske tycker det är förvånande men jag tror att vi har samma mål, sa Internationella valutafondens chef Dominique Strauss-Kahn när han besökte världsfacket IFS kongress i Vancouver, Kanada.

Ett försiktigt skratt rullade genom kongresshallen efter hans yttrande. Facket har knappast varit den största supporten till IMF. Och under kongressen hade tidigare hörts flera kritiska inlägg om IMF.

Det har även varit en stark kritik mot IMF och Världsbanken som under lång tid krävt att länder som vill ha lån måste avreglera och privatisera stora delar av sin offentliga sektor.

Dominique Strauss-Kahn förklarade sedan vad han menade med att IMF och facket har samma mål.

Det handlar om att jobba för fred.
 IMF, som i formellt sätt är ett underorgan till FN, bildades för att skapa fred.

Han erkände dock att valutafonden och de fackliga organisationerna har väldigt olika åsikter i flera frågor.

En sådan är att facket är oroligt för att det stora stimulanspaketens dagar är över, vilket innebär färre nya jobb.

Dominique Strauss-Kahn sa att stimulanspaketen har varit betydelsefulla men att läget har förändrats.

– Vi hade en eld och brandmännen kom och släckte men nu har vi en massa vatten kvar, sa han.

Elden var den omedelbara kollaps som finanssektorn stod inför 2008. Vid den tiden var det viktigt med stora stimulanspaket för att få igång ekonomin och hålla liv i finanssektorn.

Nu är läget annorlunda ansåg Dominique Strauss-Kahn och tillade att vissa länder måste undvika en allt för stor skuldsättning.

– Låt mig ta ett exempel, sa han. Innan krisen var skuldsättningen i de avancerade ekonomierna i genomsnitt 80 procent av BNP. Vår uppskattning är att den nu efter krisen ligger kring 120 procent.

Det är bara några dagar kvar tills världens 20 rikaste länder ska mötas på G20-mötet i Toronto, Kanada.
Facket driver hårt förslaget om en global skatt på finansiella transaktioner. En sådan skatt skulle bromsa pengaflödet och minska spekulationerna.

Det är alltså den linje som världsfacket kommer att driva på G20-mötet i Toronto. IMF är däremot emot en skatt på finansiella transaktioner. Valutafonden anser att en sådan är för svår att införa och vill i stället ha en global skatt på vinsterna i den finansiella sektorn.

Det är dock oklart om det över huvud taget blir någon skatt. Både USA och Kanada är emot sådana förslag.