Fyra veckor är normalsemestern. Det är vad 52 procent av dem som är med i LO -opinion tar ut i sommar.

Elva procent tar inte ut någon semester alls i sommar – åtta procent av dem som jobbar plus ytterligare fyra personer som inte har något val.

De är arbetslösa eller långtidssjuka och får ingen semester. 63 procent svarar att de själva kan bestämma när de vill ta ut semestern, även om det är en sanning med modifikation. Många måste komma överens med arbetskamraterna.

Män har mer att säga till om än kvinnor. Nästan hälften av kvinnorna får inte bestämma när de vill ta ut semestern.

– Jag flyttade på min semester förra sommaren. I stället blev jag lovad att få välja i år. Och vad tror du chefen säger? Jo: ”Det var förra sommaren. Nu börjar vi på ny kula.”, berättar en av dem.

Hon fick inte välja själv i år heller.