För första gången på ett och ett halvt år ökar inte arbetslösheten längre.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var 434.000 arbetslösa i maj. Det är 11.000 färre än i maj förra året, men ändringen är så liten att den ryms inom den statistiska felmarginalen.

Däremot ökar antalet långtidsarbetslösa och tillfälligt anställda. Många av dem som blev arbetslösa på hösten 2008 är fortfarande utan jobb. Och de som får komma tillbaka när industrierna nyanställer får tillfälliga jobb.

145.000 var långtidsarbetslösa i maj. Det är 30.000 fler än i maj 2009.

625.000 var tillfälligt anställda – 44.000 fler än för ett år sedan. Både den siffran och ökningen av antalet långtidsarbetslösa är statistiskt säkerställda.

4,5 miljoner människor var sysselsatta i maj. Antalet är oförändrat jämfört med maj 2009.

236.000 män och 198.000 kvinnor var arbetslösa i maj. Arbetslösheten var 8,8 procent – 9,1 för män och 8,5 procent för kvinnor.