Sharan Barrow

Foto: Laura Leyshon

Sharan Burrow blir snart generalsekreterare för världsfacket IFS.

Den globala ekonomin balanserar. Världen står inför ett vägval men det ser inte ljust ut inför framtiden, varnar fackliga ledare som i natt svensk tid möttes när världsfacket IFS inledde sin kongress i Vancouver, Kanada.

– Om dörren till en öppen global ekonomi stängs är det ingen tvekan om att fackföreningar kommer att slåss, säger Sharan Burrow.

Hon flänger från möte till möte när LO-Tidningen träffar henne precis innan kongressen ska börja. Sharan Burrow har fullt upp nu.

Det är med största sannolikhet hon som kommer att väljas till ny generalsekreterare för världsfacket IFS och därmed efterträda Guy Ryder.

Direkt efter kongressen flyger Sharan Burrow till Toronto där G8/G20-mötet inleds på fredag. Där möts ledarna för världens 20 största ekonomier för att diskutera hur den globala krisen ska hävas, världsfacket IFS har en plats vid bordet.

Efter tidigare G20-möten, som i London och Pittsburgh, har facket varit positivt. I Pittsburgh träffade ledaren för facket nio av de tjugo statscheferna och det fanns ett visst gehör för åsikterna att de bör satsa på stimulanspaket som skulle skapa trygga och gröna jobb.

Nu ser det inte lika positivt ut.

– Vi riskerar ett bakslag, säger Sharan Burrow

Fler länder står på randen till konkurs och företag inom finansmarknaden är oroliga för att förlora stora pengar. Aktörer, främst inom obligationsmarknaden, vill se stora besparingar. De kräver tajta svångremmar i de offentliga finanserna, höjningar av pensionsåldrar samt flexiblare arbetsmarknader.

Och det är en svältkur som facket inte gillar. Risken är, enligt facket, att för stora neddragningar leder till en krympande ekonomi och en förvärrad lågkonjunktur.

– Min värsta mardröm är att obligationsmarknaden och de konservativa finansministrarnas åtstramningskrav kommer att få gehör i Toronto.

– Det är en fajt vi ska ta och vi har mobiliserat demonstrationer i staden för att visa att vi inte går med på stora neddragningar utan att man tar social hänsyn.

Världsfacket IFS har sedan en tid tillbaka krävt fler regleringar av finansmarknaden samt att en global skatt införs på finansiella transaktioner.

En fråga på kongressen kommer att bli ifall världsfacket ska organisera en global protestdag. Redan i dag finns en global dag, world day for decent work: Den 7 oktober kräver fackliga organisationer världen över bättre arbetsvillkor. Men dagen uppmärksammas olika mycket i olika länder.  Ett av förslagen att göra en kraftfullare global manifestation. Fröet till en sådan finns redan i Europa.

I Spanien har facket utlyst en generalstrejk den 29 september och protesterar då mot det sparpaket som offentliggjordes förra veckan.
Fackförbund i flera andra europeiska länder planerar gatudemonstrationer samma datum. Tanken är att världsfacket IFS ska överväga att samordna liknande globala aktioner.

Ett problem är dock att fackets situation ser så olika ut. I vissa länder är det lättare att mobilisera till protester än i andra och länder, som Sverige, kan inte gå ut i strejk när det råder fredsplikt, enligt kollektivavtalet.

Andra frågor som ska behandlas på kongressen är hur omställningen till en grön ekonomi ska gå till. De 312 fackliga organisationerna från 156 länder ska också ta ställning till om medlemsavgifterna ska höjas, i år räknar IFS med att få in 110 miljoner kronor från sina medlemmar.

De svenska facken har delegationer från LO och TCO på plats.

TCO har drivit på för att facken ska bli bättre på att rekrytera fler välutbildade. LO har strävat efter att skapa ett ökat fackligtpolitiskt samarbete, att underlätta för gränsöverskridande sympatiåtgärder samt att aktivare använda pensionspengar för att få till bättre arbetsvillkor.