Runt 150 anställda kan bli av med sina jobb på Hallsta pappersbruk i Hallstavik. I dag meddelade Holmen Paper som äger bruket att företaget vill dra ner på personalen.

– Vi måste vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla hög konkurrenskraft och förbättra lönsamheten då marknaden för tryckpapper är fortsatt svag. Tyvärr innebär åtgärderna att ett antal medarbetare får lämna företaget, säger Arne Wallin, affärsområdeschef för Holmen Paper, i ett pressmeddelande.

Hallsta bruk har redan drabbats hårt av neddragningar i flera omgångar de senaste åren. För snart två år sedan stängdes en pappersmaskin och returpappershanteringen, och i samband med det försvann 200 tjänster från bruket. Men enligt Holmen Paper räcker inte neddragningarna till.

– Vi har lyckats med att ställa om produktionen i Hallsta till mer förädlade produkter inom MF Journal och bokpapper, men för att få acceptabel lönsamhet måste vi också sänka de fasta kostnaderna, säger Arne Wallin.

Företaget vill därför minska personalen med ytterligare 150 anställda. Förhandlingarna med facket ska inledas under veckan.