Samhallanställda har fått ett nytt avtal, och kan se fram emot löneökningar på uppemot 970 kronor mer i månaden på två år. I går enades parterna om ett nytt Samhallavtal.

– Helt nöjd blir man ju aldrig, men det var så långt vi kunde komma, säger Leena Kyhlros, på IF Metalls förhandlingsenhet.

Avtalet för de Samhallanställda är gemensamt för sju olika LO-förbund. Förhandlingarna med motparten Almega Samhallförbundet rullade på bra när det gäller de allmänna villkoren, men sedan tog det stopp, enligt Leena Kyhlros.

– När vi började snacka löner insåg vi att vi och arbetsgivarna var väldigt långt ifrån varandra och begärde därför medling, säger hon.

Medlingen har pågått sedan i tisdags. Efter flera dagars intensiva samtal med medlarna accepterade både arbetsgivarna och de sju LO-förbundet medlarnas slutbud i går.

– Det var en enhällig avtalsdelegation som accepterade budet.

– Vi är nöjda med att ha ett avtal som börjar gälla när det gamla löper ut vi månadsskiftet. Men när det gäller nivåerna kunde de ha varit bättre, säger Leena Kyhlros.

Lönerna höjs med upp till 970 kronor på två år. Den första juli i år höjs de med 380 kronor och samma datum nästa år blir ökningen 590 kronor.

– Det är helt i nivå med andra avtalsområden där genomsnittslönen är under 21 300 kronor, säger Leena Kyhlros.

Förutom löneökningar innehåller det nya avtalet också tydligare skrivningar om hur olika arbetsuppgifter ska värderas i lönesystemet.

– Inom Samhall är det arbetsuppgifterna och inte personerna som värderas och med de nya skrivningarna blir det lättare för de lokala parterna att förhandla in arbetsuppgifter på rätt nivå.

Avtalet ger också de runt 20 000 Samhallanställda förlängd föräldralön med en månad och något starkare skrivningar när det gäller arbetsmiljö och företagshälsovård.

Samhallavtalet

Avtalet gäller runt 20 000 anställda i sju fackförbund: IF Metall, Kommunal, Handels, Seko, GS, Hotell- och restaurangfacket och Fastighets.
Lönerna inom Samhall består av tre delar: grundlön, arbetsuppgiftstillägg och mångkunnighetstillägg. Grundlönen höjs med 100 kronor om året. Arbetsuppgiftstillägget höjs med 180 kronor i år och 380 kronor nästa år. Mångkunnighetstillägget höjs med 50 kronor i år och 80 kronor nästa år. En anställd som har maximala tillägg, vilket innebär två mångkunnighetstillägg, får då sin lön höjd med 970 kronor på två år.