Kvinnor väljer traditionellt kvinnliga yrken, män väljer manliga.

Så har det sett ut under lång tid.

I våras kom dock tecken från Statistiska centralbyrån (SCB) att vissa mönster har brutits av personer mellan 16 och 25 år.

Under perioden 2005 till 2008 har en betydligt större andel unga än äldre kvinnor tagit sig till arbeten med en svag mansdominans.

Bland de unga männen har en motsvarande, men mindre, förändring skett, skrev TT.