Efter kriser och lågkonjunkturer gäller det att se upp. Historien visar att könssegregeringen riskerar att öka.

Lågkonjunkturen i början av 1990-talet är ett exempel.

– I såna skeden bör man vara extra vaksam på hur man rekryterar, säger forskaren Johanna Kumlin.

Branscher där man har försökt att könsintegrera kan få en backlash. Det kan vara bra om Diskrimineringsombudsmannen håller extra koll på vilka personer som slussas ut på arbetsmarknaden, anser hon.