Bara hälften av de arbetslösa får ersättning från a-kassan. En obligatorisk a-kassa ändrar inte på det.

– Obligatorisk a-kassa eller inte – om man inte göra något åt regelverket blir det inte fler som får ersättning. Vi är oroliga för att man börjar utreda en obligatorisk a-kassa av fel orsaker, säger Melker Ödebrink, föreståndare för a-kassornas samorganisation.

I slutet av april tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning som ska vara klar i maj 2013. Ett av uppdragen är att utreda en obligatorisk a-kassa.

Men de som tvingas till socialbyrån får ingen glädje av det. De får ingen ersättning bara för att a-kassan blir obligatorisk.

– Vi har redan en allmän arbetslöshetsförsäkring, säger Melker Ödebrink.

Att en halv miljon människor gick ur a-kassan mellan 2007 och 2009 spelar ingen roll. Grundförsäkringen gäller alla – vare sig de är med i en a-kassa eller inte.

Förklaringen är i stället att regeringen har höjt ribban för ersättning från a-kassan. Arbetsvillkoret har skärpts och rätten till a-kassa för studerande har tagits bort.

Resultatet är att hälften av alla arbetslösa, främst unga och invandrare, inte får några pengar alls från a-kassan.

– Den som blev arbetslös direkt efter gymnasiet fick tidigare grundbeloppet på 320 kronor om dagen. Nu får han eller hon i stället gå till socialbyrån, konstaterar Anders Wickander, utredare på a-kassornas samorganisation.

Av dem som klarar kraven får bara tolv procent 80 procent av inkomsten i ersättning. Resten tjänar mer än taket på 18 700 kronor i månaden och får 680 kronor om dagen. A-kassornas samorganisation vill höja taket så att 80 procent av de arbetslösa får 80 procent i ersättning.

Dessutom måste reglerna förenklas så att vanligt folk kan förstå dem och räkna ut vad de får i ersättning om de blir arbetslösa.

– Den som går med i en a-kassa kan inte ens vara säker på att han eller hon verkligen får ersättning vid arbetslöshet. Så krångliga är reglerna, hävdar Anders Wickander.

Regelkrånglet gör att de arbetslösa får vänta på pengar. Åtta av tio arbetsgivarintyg är felaktigt ifyllda och måste kompletteras.

Men a-kassorna är på väg att hinna ifatt och beta av köerna från finanskrisen. I dag är handläggningstiden fem veckor. Och då ska man ha klart för sig att tre och en halv veckor är kortast möjliga handläggningstid.

– Först går det två veckor innan kassakortet skickas in, sedan handläggs det på a-kassan och så banken ha några dagar på sig, säger Anders Wickander.

Statistiska centralbyrån har granskat avhoppen från a-kassorna. Av de siffrorna drar regeringen slutsatsen att det var miljonärer och folk som har fyllt 50 som hoppade av.

– Det visar att man kan bevisa vad som helst med statistik, säger Melker Ödebrink.

A-kassornas samorganisation har en annan bild. De flesta som gick ur är mellan 30 och 55 år. Och 150 000 gick aldrig med – jämfört med året innan.