Fredrik Reinfeldt

Foto: Björn Larsson Rosvall


– Nu kommer han!

– I en merca!

Fredrik Reinfeldts ankomst skickar en elektrisk stöt genom den lilla gruppen av ungdomar som har väntat i solhettan utanför klubbhuset i Henån.

De är arbetslösa och har socialbidrag, några sedan fler år tillbaka. Nu har de fått plats i Orust kommuns projekt Ungdomsslussen. De renoverar handbollsklubbens gula trävilla, tvättar kommunens bilar och lagar en sjöbod åt en ideell förening. Det ska ge jobberfarenhet och nytt självförtroende.

Men just i dag har penslarna och färgburkarna fått vänta. Fredrik Reinfeldt är ute på en av sina många resor, dem som han så gärna hänvisar till när han talar: ”På mina resor runt om i landet…”. Ungdomarna ser nyfiket på när han kliver ut i sommargrönskan, rutinerat går förbi några SSU:are med plakatet ”Var är jobben Reinfeldt?” och fortsätter in i stugan. Där står ett långbord dukat med kaffe och hembakade brödkakor.

– Jag vill höra era erfarenheter, säger Fredrik Reinfeldt. Ungdomar som inte går snörrätt genom gymnasiet och ut i arbetslivet riskerar ju att fastna i arbetslöshet.

Kanske beror det på pressuppbådet, som alltså får vara med när statsministern ska träffa vanligt folk. Det blir i vart fall tyst.

– Vad för jobb hoppas ni på? försöker Fredrik Reinfeldt.

Ungdomarna sväljer och tittar upp på klubbvimplarna på väggen. Brödet och kaffet står orört.

– Vilket som helst, svarar till slut en kille med snusnäsduk på huvudet.

Så kommer samtalet igång, Reinfeldts lugn och rutin är till hjälp, och moderatledaren får höra hur omöjligt det är att få jobb för den som varken har fullständiga gymnasiebetyg eller erfarenhet från ett arbete. Han nickar bekräftande när ett par av de unga säger att de hade svårt med de teoretiska ämnena i skolan, men fick MVG i de praktiska.

– I Sverige har praktisk utbildning försummats medan teoretisk har överbetonats, säger Fredrik Reinfeldt. Det passar inte alla.

– Och det finns en efterfrågan på hantverk och lokal produktion som vi har missat i Sverige. Ofta blir det tidigt brist på just sådan arbetskraft.

De enklare jobben, sådana som kanske inte ens kräver att man talar svenska, är ett tema Fredrik Reinfeldt ofta återkommer till. I en intervju med LO-Tidningen dagen före besöket i Henån lyfter han fram just dem, och det står klart att de är centrala i de nya moderaternas syn på arbetsmarknaden.

– Min idé är att ska alla människor jobba i Sverige, då måste det finnas alla typer av jobb. Men det ska vara avtalsenliga villkor, säger Fredrik Reinfeldt.

– Jag försvarar väldigt mycket att vi har tillåtit asylsökande att jobba, att vi har öppnat för arbetskraftsinvandring, att vi med rut-avdrag har skapat en arbetsmarknad som inte fanns förut, eller som fanns i den svarta ekonomin.

Den svenska modellen har byggt på att lågproduktiva jobb slås ut, och att de som då blir arbetslösa utbildas för att kunna ta nya, kvalificerade jobb med bättre löner. Stöder du den?

– Det där är en sympatisk tanke, svarar Fredrik Reinfeldt. Men den rimmar inte med hur befolkningen i Sverige ser ut. Den vägrar se att stora grupper av varje årskull inte klarar sig genom skolan med godkända betyg; att vi har människor från andra länder som har svårt att hänga med i de krav som ställs på arbetsmarknaden. Det är en felaktig syn att tro att alla till slut kan utbildas upp till högkvalificerade jobb. Och det är inte så efterfrågan ser ut.

Den moderata arbetslinjen tar fasta på detta. Med sänkt ersättning från a-kassan måste arbetslösa ta jobb som är mycket mindre kvalificerade och lägre avlönade än deras tidigare arbeten. Att arbetsmarknadsutbildningen skurits ner och tyngdpunkten lagts på jobbsökande är ett steg i samma riktning. Lägg till att de som köper städning i hemmet får sin skatt sänkt, och en strategi för fler enkla servicejobb är klar.

Men den mest centrala reformen är jobbskatteavdraget, alltså sänkt skatt på arbete, men inte ”bidragsinkomster”. Det ska ge folk motiv att arbeta mer.

Men att människor vill ha jobb är inte det samma som att jobben blir fler. Varför skulle de bli det av ökat jobbsökande?

– Det är en kombination av drivkrafter som måste samvariera, säger Fredrik Reinfeldt. Och det måste ske inom ramen för konkurrensförmåga, Sverige gentemot omvärlden. Det måste finnas efterfrågan i den svenska ekonomin. Om allt det här samvarierar, då tror vi att det finns förutsättningar för sysselsättningen.

”Samvarierande drivkrafter”… det är inte särskilt konkret. LO-Tidningen försöker igen:

Är det genom sänkta löner jobben ska bli fler?

– Men vi har inga sänkta löner i Sverige! utropar Fredrik Reinfeldt. Vi diskuterar ofta hur vi ska höja dem. Så det ser jag absolut inte framför mig. Sänkt inkomstskatt ökar drivkrafterna för jobb, du får mer kvar i plånboken, du bidrar till att öka efterfrågan.

De ökade drivkrafterna märks inte minst i arbetslöshetsförsäkringen. I dag får nästan varannan inskriven vid Arbetsförmedlingen ingen ersättning från a-kassan alls.

– Det är ett sätt att vara aktsam om kostnadsutvecklingen, förklarar Fredrik Reinfeldt.

Regeringen har också gjort om a-kasseavgifterna, så att de speglar risken för arbetslöshet i den egna branschen. Syftet är att ”stärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som inte leder till arbetslöshet”.

Men högst avgift till a-kassan, 430 kronor i månaden, betalar nu hotell- och restauranganställda – vars kollektivavtal har arbetsmarknadens lägsta löner. Medan exempelvis Elektrikerna – Svenskt Näringslivs favoritexempel på ett konfliktbenäget och oansvarigt fack – har en avgift på 105 kronor.

Hur går det ihop?

– Avgiften är ett sätt att synliggöra att arbetslösheten har höga kostnader för samhället, svarar Fredrik Reinfeldt. Om man löneförhandlar utan att känna in de möjliga arbetslöshetskonsekvenser som löneavtal faktiskt kan ge, så får vi insider- och outsiderproblem; löneförhandlingar som gynnar dem som redan är inne på arbetsmarknaden, men inte sänker tröskeln för dem som står utanför.

Årets avtalsrörelse är den första sedan de differentierade avgifterna infördes. Har de haft önskad effekt?

– Ja, det är min bedömning att vi har haft en mycket ansvarsfull avtalsrörelse, svarar Fredrik Reinfeldt.

Men avgifterna, kan du se att de har hjälpt till?

– Det är för tidigt att göra den analysen.

Jobben är frågan som avgör valet, anser Fredrik Reinfeldt. När han har sänkt skatter och givit arbetslösa och sjuka sämre villkor, så har det motiverats med att det är jobbskapande.

Men i SCB:s jobbstatistik är det svårt att se någon effekt av reformerna. Där syns bara den vanliga konjunktureffekten: En uppgång 2006 till 2008, och en nedgång när krisen kom. Nu är arbetslösheten över nio procent. Frågan på SSU:arnas plakat utanför klubbstugan i Henån kvarstår: Var är jobben?

– Det ser ut som om vi är på väg att gå igenom en mycket svår kris, men att vi inte har fått den snabba ökning av arbetslösheten vi trodde, säger Fredrik Reinfeldt. Jobbskatteavdraget pekar forskare och finanspolitiska rådet ut som det mest jobbskapande vi har gjort. Jag noterar dessutom att alla riksdagens partier numera är för att nära nog helt behålla det.

När Fredrik Reinfeldt kommer ut ur klubbstugan i Henån har SSU:arna gått. Han ger intervjuer för radio och tidningar på den soliga gräsmattan.

Inne vid bordet hugger hungriga ungdomar in på det hembakade brödet.

Reinfeldt om …

… att mjuka upp turordnings­reglerna i lagen om anställ­ningsskydd?

– Nej, det skulle inte ge fler jobb.

… att sälja ut statliga LKAB?

– Nej.

… att allt fler tecknar egna arbetslöshetsförsäkringar, eftersom en medelinkomsttagare bara får ut 50 procent av sin lön från den vanliga arbetslöshetsförsäkringen?

– Jag tycker det är rimligt att man gör det lite högre upp i lönenivåerna. Annars kan lågavlönade LO-kvinnor få ut mindre i lönekuvertet till följd av arbete än lite bättre avlönade LO-medlemmar och TCO-grupper får när de inte jobbar. Det är en rätt­visefråga.

Den borgerliga Alliansen och valet

• Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna.

• Alliansens vallöften hittills, i viktighetsordning:

  • Ordning i statsfinanserna.
  • Stärkt kvalitet i utbildningssystemet och sjukvården.
  • Förutsatt att de två första punkterna klarats av: Ytterligare sänkt inkomstskatt. Enligt Fredrik Reinfeldt handlar det då om ännu ett jobbskatteavdrag, skattelättnader för pensionärer och möjligen höjd gräns för när man ska betala statlig inkomstskatt.
  • Alliansen går även till val på att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk, men med olika avgifter för olika branscher beroende på risk för arbetslöshet.