Omsättningen av kommunala chefer är stor och svårigheterna att rekrytera nya, kompetenta blir allt större. De ständiga chefsbytena leder till oro och sjukskrivningar bland de anställda.

– Det finns inga siffror. Men de senaste åren har vi sett en stor omsättning ute i kommunerna. Kommuner som bytt verksamhetschef flera gånger under ett år, rektorer som bara stannar ett år eller två.

Det säger Annika Härenstam, professor vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon leder ett nystartat projekt som fått pengar av Afa Försäkring och som ska undersöka varför så många chefer slutar och vad man kan tänkas göra åt det.

– En hypotes är förstå att det beror på nedskärningarna. I politiskt styrda organisationer fattas de ekonomiska besluten av icke-professionella som professionella sedan ska implementera. Då hamnar cheferna mitt emellan och orkar inte, blir sjuka, säger upp sig eller ombeds att sluta.

Dessutom är det svårt att rekrytera nya till kommunerna. En förklaring till det är att chefer i den offentliga sektorn är attraktiva i den privata, enligt Annika Härenstam.

– Detta plus de stora pensionsavgångarna vi står inför gör det svårt att rekrytera kompetenta chefer.

Ockelbo kommun har det skrivits mycket om den senaste tiden. Att det är en kommun med uppseendeväckande många chefsavhopp är mindre bekant.

– Det har varit en väldig snurr här. Chefen för äldreomsorgen krockade med personalen och slutade – liksom chefen för de personliga assistenterna. Det blir en ond cirkel med oro och sjukskrivningar bland våra medlemmar. Många klarar helt enkelt inte av att gå till jobbet. Nu ser vi mest fram mot semestern så vi får vila huvudet, säger Katarina Eriksson, vice ordförande i Kommunals sektion 13 i Ockelbo.

Enligt henne finns det flera förklaringar till varför det blivit så här: Nedskuren budget och personalminskningar, inkompetenta och oprofessionella chefer, chefer som inte bor i Ockelbo utan pendlar från Gävle – och därför gärna söker jobb där.

Nu har dock kommunen fått nya chefer för både äldreomsorgen och de personliga assistenterna som de anställda är nöjda med, enligt Katarina Eriksson.

Chefsturbulensen är stor även inom hälso- och sjukvården.

Enligt personalvetaren Katarina Skagert vid Göteborgs universitet slutade 40 procent av de 216 chefer inom primärvård, sjukhus och tandvård som hon följde under fyra år. I intervjuerna klagade cheferna på att de mest fungerade som ”stötdämpare” – klämda mellan två viljor.

Eva-Lisa Krabbe, förbunds­sekreterare i Vårdförbundet känner igen beskrivningen:

– Cheferna inom vården har så litet handlingsutrymme att de slutar av frustration. De ska minska kostnaderna – och behålla verksamheten som den är. Då säger man upp sig, går till det privata, specialiserar sig inom sitt område eller söker sig till lärosätena. Avhoppen har ökat de senaste åren.

Ockelbo kommun

Våren 2009: Kommunchefen säger upp sig och går till industriföretaget Sandvik.
Februari i år: Ekonomichefen kastar in handduken.
Maj: Tekniska chefen får nog och slutar.
Juni: Skolchefen går.
Juli: Kultur- och utbildningschefen slutar och motiverar detta med att kommunchefen — den nya — är orutinerad och okunnig.