De flesta vet att avgiften är viktig när de ska välja pensionsförvaltare. Ändå underskatter nio av tio pensionssparare hur mycket den egentligen betyder. Och underskattningen är grov.

Om du sparar i 30 år, har en inkomst på 30 000 kronor och din pensionsförvaltare höjer avgiften med en procentenhet – hur mycket går du då miste om när det är dags för pension?

Hälften av alla pensionssparare tror att mellan 10 000 och 20 000 kronor försvinner, enligt en undersökning av tjänstepensionsföretaget Alecta.

Men rätt svar är tio gånger mer, hela 200 000 kronor. Bara nio procent gissar på den summan eller högre.

– Vi trodde att många skulle underskatta betydelsen men kanske inte riktigt så här många, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson.

Förvaltarnas avgifter ser i förstone ut att vara struntsummor. De fonder du väljer mellan har avgifter som kanske bara varierar mellan 0,5 och 2,0 procent, men dessa tiondelar är viktiga.

Tusentals kronor försvinner i avgifter och enligt Pensionsmyndigheten ger fonder med höga avgifter generellt inte bättre resultat än fonder med låga avgifter.

Flera studier visar också att höga avgifter sällan ger högre pension i slutänden även i fall där avkastningen är högre i dyra fonder.

Eller uttryckt på ett annat sätt: Fondförvaltarna kompenserar inte den högre avgiften med tillräckligt mycket högre avkastning för att det ska löna sig för spararen.

Men avgifterna ger en högre vinst för fondförvaltaren, något som styrks av Alectas beräkningar. Om en fond tar en avgift på 3,0 procent försvinner 40 procent av det insatta kapitalet på 30 års sikt för spararen i exemplet ovan.

En del bedömare anser att pensions- och fondföretagen måste kunna ta ut högre avgifter för att ha råd att utveckla sina fonder och produkter så att de kan ge högre avkastning, men Eva Adolphson ställer sig frågande.

– Det finns inte så mycket mer att utveckla annat än att man kan paketera fonderna på olika sätt, säger hon.

De upphandlingar för tjänstepensionen som på senare år har skett både på LO- och tjänstemannasidan har fått ned avgiften betydligt bland de valbara fonderna.

Fora, det bolag som administrerar SAF-LO Avtalspension, har räknat ut att upphandlingen har ökat pensionen för dagens 25-åringar med cirka 450 konor i månaden om de väljer en traditionell försäkring i ickevalsalternativet, alltså där pengarna hamnar om de LO-anslutna inte gör något aktivt val alls.

För den 25-åring som i stället väljer att satsa på aktiefonder innebär upphandlingen cirka 1 500 kronor i månaden i högre pension.

Avgifterna skiljer sig dock mellan förvaltarna.

– Men de bolag som är upphandlade har en väldigt bra prisbild generellt. I annat fall skulle de inte ha blivit utvalda, säger Anna Spendrup, chef för partsrelationer på Fora.

På tjänstemannasidan har företaget Morningstar räknat ut att upphandlingen ger omkring tio procent högre pensioner för den genomsnittliga pensionsspararen.

– Det LO och Svenskt Näringsliv verkligen har åstadkommit är mer pension för pengarna och det ser vi också för tjänstemännen, säger Eva Adolphson på Alecta.