NOTIS. Bostadslöshet fixas med bostad, arbetslöshet med arbetstillfällen; inte med nykterhetsvård och coacher.

Det ryktades att Jesus kunde gå på vattnet, men det fick inte fiskarna på hans tid att avstå från sina båtar. Att lösa ett problem innebär att lösa just det problemet.

Dock har svensk socialpolitik
länge krävt de bostadslösas nykterhet innan de kan få tak över huvudet; något det inte alls står om i deklarationen om mänskliga rättigheter. Forskare har lika länge pekat på motsatt väg: först bostad, sen ta itu med övriga eventuella problem. Och si, äntligen har deras tjat fått viss verkan.

Också Kristdemokraterna vill nu satsa på ”Bostad-först-modellen”. I Malmö, Helsingborg och Stockholm är man redan igång. En plötslig glimt av realism i det politiska drömspelet.

Men kulturpolitiken då? Där krävs alltmer att kultur måste bära sig själv för att få stöd; bara de som ändå klarar sig ska få klara sig.

Symboliskt gavs också då senaste guldbaggen för bästa film till den som tjänat in mest pengar. Där är allt omvänt, som i en spegelvärld; en brist på realism som kommer att straffa sig.

Carl Erland Andersson