De rödgröna lyfter fram jobben som valets viktigaste fråga.

För att ta Sverige ur arbetslösheten behövs investeringar i bland annat infrastruktur, klimatomställning, bostäder, välfärd och utbildning, skriver Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledare på Dagens Nyheters debattsida.

De rödgröna har låtit opinionsinstitutet Novus ställa frågan om vad de skulle göra om de fick ytterligare sänkt inkomstskatt. Skulle de då arbeta mer, arbeta mindre eller lika mycket som i dag?

Resultatet visar att 86 procent skulle arbeta lika mycket medan fem procent skulle jobba mindre med ytterligare skattesänkningar. Endast fyra procent säger att de skulle jobba mer. Fem procent är osäkra på hur de skulle göra. Utifrån siffrorna drar de rödgröna slutsatsen att skattesänkningar inte leder till fler jobb.