Styckaryrket är inte så lätt för män heller. Det är extremt skade­drabbat. Sedan 2006 gäller en regel som säger att arbetare får stycka i max sex timmar i sträck.

– Det har blivit bättre, säger Ernst Christensen som leder ett projekt för belastningsergonomi inom köttvarutillverkningen.

Tror du att kvinnor kommer att vara styckare i framtiden?

– Ja, absolut, jag kan inte säga om hur många år, men det måste bli så. Inga jobb ska vara så att man ska vara byggd som en elitidrottsman och ändå riskera förslitningsskador, säger han.