Allt färre blir sjuka av jobbet. Förra året anmäldes knappt 9 000 fall – det lägsta antalet sedan statistik började föras.

Arbetsmiljöverket konstaterar att arbetssjukdomarna har halverats sedan 2003. Myndigheten antyder att ändringar i socialförsäkringssystemet kan göra att färre anmäler sjukdomar. Men samtidigt konstateras att lyftanordningar och annan utveckling förmodligen ligger bakom en del av minskningen.

Fysisk belastning är fortfarande den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar, men den minskar i omfattning. Stress, relationsproblem, buller och kemiska ämnen är andra risker som kan sluta med sjukdom.

Sjukaste branscherna

För kvinnor
1. Tillverkning
2. Transport och magasinering
3. Offentlig förvaltning och försvar
4. Vård, omsorg, socialt arbete
5. Utbildning

För män
1. Utvinning av mineral (bland annat gruvjobb)
2. Vatten-, avlopps- och avfallsjobb
3. Offentlig förvaltning och försvar
4. Tillverkning
5. Byggverksamhet