Foto: Ingvar Karmhed

Föga överraskande är sommarjobben för ungdomar färre i år än förra året. Dock har Arbetsförmedlingen de senaste månaderna tagit emot fler jobb än i fjol.

– Det kan vara ett tecken på att det håller på att vända, säger Hans Tydén, utredare på Arbetsförmedlingen.

Vid den här tiden förra året fanns det 45 494 semestervikariat på Arbetsförmedlingen. I år är motsvarande siffra 39 435. Men under maj och hittills i juni har det strömmat in fler jobb än vad det gjorde förra året.

För dem som går i grundskolan och gymnasiet finns det dessutom 55 000 till 60 000 kommunala sommarjobb i år.

– Konkurrensen om jobben är större i år på grund av lågkonjunkturen. Ungdomarna konkurrerar med studerande som är arbetslösa och äldre arbetslösa, säger Sophia Andersson, ungdoms­sekreterare på LO.

De senaste åren har arbetsplatsolyckorna bland dem som är under 18 år ökat. Därför kommer Arbetsmiljöverket även i år att satsa på extra inspektioner runt om i landet.

Omkring 850 arbetsplatser med feriearbetande ungdomar räknar verket med att deras inspektörer ska hinna med under sommaren.

– Vi kommer att rikta in oss på branscher som vi vet är riskfyllda: restauranger, vården, trädgårdsarbeten, campingplatser. Vi kommer att kolla om de unga fått tillräcklig information om jobbet, att de introduceras och får rätt skyddsutrustning, säger Billy Karlsson, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket.

2005 dog en sommarjobbande pojke i en elolycka vid ett stolparbete i skogen. 2008 avled en flicka som städade ett fabrikstak och föll genom en röklucka.

– En del arbetsgivare vet inte att det är förbjudet att sätta unga på vissa arbeten. Det gäller till exempel arbete på hög höjd och att hantera kontanter. Riskfyllda arbeten alltså, säger Billy Karlsson.

Han tycker att många arbetsgivare är dåliga på att göra riskbedömningar för feriejobben.

– Ta en jordgubbsförsäljare som samlar på sig kontanter. Vet han eller hon hur man agerar om det kommer busar och kräver att få kassan med pengarna?

Det ska vara kul att sommarjobba – men det ska vara kul efteråt också, säger Billy Karlsson.

Än så länge har LO:s hjälptelefon, dit ungdomar kan ringa om de har problem, inte hunnit gå varm. Det gjorde den förra sommaren.

I juni förra året kom det drygt tusen samtal mot 600 året samma månad året innan.

– I år har vi tagit in en kille extra redan i maj på grund av ökningen förra året. Även i år ser vi en ökning. Om detta beror på att sommarjobbarna behandlas allt sämre eller om allt fler ringer därför att hjälptelefonen blivit mer känd är svårt att säga, säger Sophia Andersson på LO.

Noterbart förra sommaren var att antalet samtal med ungdomar som ringde och undrade om de verkligen skulle jobba gratis på så kallade ”provjobb” ökade markant; från elva 2008 till 91 samtal 2009.

Lagar & regler

• Barn under 13 får inte arbeta — med vissa undantag som till exempel bärplockning och försäljning av majblommor.
• Ungdomar 13 till 15 år får arbeta med enklare sysslor och om det är riskfritt. Vårdnadshavare måste dock ge tillstånd.
• Ungdomar 16 till 18 år som gått ut grundskolan får ha ett arbete om det är riskfritt.
Lön:
• För de kommunala feriejobben rekommenderar Kommunal minst 58 kronor i timmen för 16- till 17-åringar och minst 72 kronor för 18- till 19-åringar.
Olika regler gäller för arbetstiden:
•Upp till 15 år: max sju timmars arbetsdag eller 35 timmar i veckan.
• 15 till 18 år: max åtta timmar per dag och 40 timmar i veckan.
• Fackets hjälptelefon:
020 – 56 00 56