På torsdag nästa vecka klubbar Europeiska rådet igenom sin tillväxtplan. Detta skulle kunna vara en ödesfråga, det hetaste beslutet på mycket länge.

– Man skulle ju kunna tro det men så är det inte. Detta är bara en fråga av många i Bryssel, sa det fackliga Brysselkontorets chef Tommy Svensson som i dag, fredag, var moderator på ett fackligt seminarium i LO-borgen om EU:s nya tillväxtstrategi.

Många länder brottas nu med den ekonomiska krisen i stället. En del av ointresset kan också bero på att den förra planen, Lissabonstrategin, har blivit väldigt kritiserad.
Lissabonstrategin sjösattes av EU för tio år sedan och var en plan som på tio skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga område. I planen angavs stora satsningar på forskning, utbildning och sysselsättning. Där fanns även målet att utveckla EU-ländernas sociala trygghet.

Med facit i hand har det inte gått något vidare. Få av de stora målsättningarna uppfylldes. Trots det välkomnas den nya tillväxtstrategin EU2020 från fackligt håll.

LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin slog flera gånger under seminariet fast att Lissabonstrategin inte levde upp till de målsättningar som fanns.

– Men jag tycker ändå att det var rätt beslut att sätta ribban så högt.

– Lissabonstrategin har trots allt skapat miljoner med jobb, fortsatte hon.

Ett problem med Lissabonstrategin var att målen var för luddiga. I EU:s nya tillväxtplan har tydligare siffermål satts upp, som exempelvis att fattigdomen inom EU ska minskas med 20 miljoner.

Men siffersättning är ingen garanti för att medlemsländerna lever upp till sina mål.

Lars Magnusson på Uppsala universitet såg flera problem med målet att sänka fattigdomen. Det finns ingen tydligt definition på vad fattigdom är och med några enkla pennstreck kan en statistiker trolla bort tusentals fattiga från statistiken utan att någon verklig förändring skett.

Lars Magnusson var också tveksam till själva målet med fattigdomsbekämpningen.

– Det känns som en tillbakagång från en offensivare strategi som har varit en starkare jobbpolitik, sa han och tillade att politiken har kantrat från att skapa flera jobb till att bekämpa fattigdom.

EU2020

EU2020 är den tioåriga tillväxtplan som ersätter EU:s Lissabonstrategi som nu löpt ut. Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla, är det EU vill inrikta sig på. Målen är bland annat att 2020 ska 75 procent av befolkningen i åldrarna 20-64 år ha ett arbete, 3 procent av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling, minst 40 procent av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier, antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas med 20 miljoner.