Vid ett val i dag skulle de rödgröna vinna med klara 6,6 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Fler manliga LO-medlemmar än tidigare, främst män, stöder dock moderaterna.

SCB:s undersökning görs en gång i halvåret och är betydligt större än andra opinionsmätningar.

Ett glädjande faktum för det rödgröna blocket är också att SCB i sina majmätningar alltid lyckts pricka in det vinnande blocket.

Sedan förra mätningen i november 2009 har alliansen ökat från 41,5 till 44,2 procent medan de rödgröna ökat från 50,0 till 50,2. De rödgrönas ökning är dock inte statistiskt säkerställd.

Inom alliansen har det största partiet Moderaterna ökat medan både Centerpartiet och Folkpartiet har minskat.

Inom de rödgröna är tendensen den motsatta.

Socialdemokraterna har minskat medan både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ökat.

Miljöpartiet är nu över 10 procent.

– Det var oerhört rolig läsning. Det är ju den största opinionsmätningen och därmed oerhört tung men utslagen sker mycket närmare valet och det finns säkert fortfarande många osäkra väljare, säger Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson.

Huvudförklaringen till framgången ser hon i det rödgröna samarbetet och att klimatfrågan fortfarande är i fokus.

Vänsterpartiet ökar med 0,4 procentenhet till 5,6 procent.

– Det är självklart bra att vi går upp i mätningen, men det är fortfarande en lägre siffra än i föregående riksdagsval, säger Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten i en kommentar.

Bland LO-anslutna är stödet för de rödgröna fortfarande kompakt, 69,6 procent mot 25,6 procent för alliansparterna, men även här syns en klar skillnad för de två stora partierna.

Bland manliga LO-anslutna har Moderaterna har gått fram från 15 till 21 procent medan den minskat för Socialdemokraterna från 61 till 54 procent.

Hos LO-kvinnor syns en liknande men betydligt mindre och inte säkerställd förändring.

– Vi har inte hunnit analysera siffrorna ännu, men tidigare mätningar visar en liknande utveckling, att vi har minskat framför allt bland LO-männen, säger Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan.

– Tillsammans med facken, LO och dess medlemsorganisationer måste vi nu mobilisera även LO:s medlemmar, säger han.

Vad är orsaken?

– Det som skett är att nog att många har gått till den berömda soffan, det vill säga att man inte vill uppge sina sympatier även om de finns hos Socialdemokraterna, men här har vi ett intensivt mobiliseringsarbete framför oss, för vi är inte på något sätt nöjda med att ligga på 33 – 34 procent totalt.

– När vi presenterade vår budget hamnade fokus mycket på inkomstsidan, men väldigt lite vad skatterna ska användas till, till en bättre a-kassa som framför allt gynnar LO-medlemmar som nu sitter med avgift på 400 – 450 kronor i månaden och att vi vill förstärka välfärden. Där har vi ett stort arbete med att nå ut med vår politik.

Sverigedemokraterna har minskat från 5,1 procent i förra mätningen och skulle i SCB:s mätning hamna just under spärren med 3,9 procent av väjarstödet.

Partisympatier

Svenska folket svarar om vilket parti de tänker rösta på (procent):

Maj 2010        Nov 2010
Moderaterna                29,2        26,2
Folkpartiet                      5,8        6,5
Centerpartiet                 4,6        5,0
Kristdemokraterna       4,5        4,8
Socialdemokraterna     33,8        36,5
Miljöpartiet                    10,7        8,4
Vänsterpartiet                5,6        5,1
Sverigedemokraterna   3,9        5,1