Susanne Dahlqvist

Foto: Henrik Montgomery

– Skattepengarna ska användas till det de är till för – välfärden, sa Susanne Dahlqvist, ombud från Stockholm.

Det blev en lång och het debatt om privatiseringar på Kommunals kongress i dag, torsdag.

Förbundsstyrelsen förlorade en omröstning, även om beslutet mest hade symbolisk betydelse, och Kommunals ordförande Annelie Nordström fick sy ihop en kompromiss om tre andra motioner.

En del av kompromissen innebär att Kommunal ska uppmana riksdagen att utreda följderna av att vinstdrivande företag driver vård, skola och omsorg. Beredningsutskottet ska formulera ett uttalande.

Veteranen Dan Gabrielsson, Falköping, har protesterat mot privatiseringar vid varje kongress sedan 1997. I dag var han en av de tongivande i debatten och behövde inte känna sig ”lika ensam som jag har gjort de senaste tio-femton åren”.

Vi i Kommunal var med och öppnade den marknadskapitalistiska dörren. Nu har vi inte kraften att stänga den, men vi kan putta igen den lite. Vi måste våga ta fajten, sa han och fortsatte:

– Vi i Kommunal är delansvariga för det kaos som råder i Stockholm. Det är rena vilda västern.

Susanne Dahlqvist, Täby, ombud för Stockholms län, höll med:

– Det är dags att sätta stopp för utförsäljningar och konkurrensutsättning. Det går inte att fortsätta. Då har vi ingen välfärd kvar.

Ann-Louise Forslund, ombud från Västmanland:

– Konkurrens ger inte mer välfärd för pengarna. Man ska inte kunna göra ekonomisk vinst på skatten.

Ida Bornlykke, ombud från Skåne, jobbar på ett äldreboende som blev privat för två år sedan. Nu ”springer hon benen av sig”.

– Det talas så mycket om valfrihet för brukarna, men ingen pratar om valfrihet för de anställda. Jag hade inget val när vi privatiserades. Om jag hade stannat kvar i kommunen så hade jag blivit arbetslös.

Lars Lyrström, ombud från Skåne, efterlyste självrannsakan precis som Dan Gabrielsson. Det är dags att ompröva besluten under de senaste 15-20 åren.

– Någonstans på vägen tappade vi idealen. Det är dags att inse att vi kanske är på fel väg, ansåg han.

Carina Lenngren, undersköterska på Karolinska sjukhuset i Huddinge och ombud från Stockholm, tog upp ett antal exempel från omstridda utförsäljningar ”till reapris” i Stockholm.

– De säljer inventarierna för mindre än halva priset. Ibland har jag funderat på om vi bättre om vi fick sälja själva på Blocket i stället, sa hon.

Det här är bara några exempel från debatten. Det var många som gick upp i talarstolen och berättade om privatiseringens avigsidor.

Kommunals ordförande Annelie Nordström höll med om mycket och tog Vårdval Stockholm som ett exempel hur fri etableringsrätt har lett till mer vård till de minst behövande i rika områden och mindre vård till de mest behövande i fattiga områden.

Däremot höll hon inte med om att Kommunal är medskyldigt till privatiseringarna. De beror på politiska beslut – inte på vad Kommunal har sagt i ena eller andra handlingsprogrammet.

– Det vi gör i vardagen avgör om vi kan vinna kampen – vad vi gör vid varje upphandling i varje kommun, vad vi gör i fackligpolitisk samverkan och vad vi gör i valet den 19 september. Det betyder mest för välfärden, underströk hon.

Det var när det gäller motionen ”försvara välfärden” som kongressen till två tredjedelar gick emot förbundsstyrelsen och röstade igenom två krav.

• Kommunal ska aktivt ta upp kampen mot konkurrensutsättning och för en ”återdemokratisering” och utbyggnad av den offentliga sektorn.

• Kommunal ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag utarbeta en plan för kampen.

Kommunals ordförande Annelie Nordström fick igenom ett tilläggsyrkande. Det går ut på att Kommunal ska ta fram en ny samlad strategi i privatiseringsfrågan. Det här ska vara en del av en ny näringspolitik för den offentliga sektorn.

Det mest kontroversiella förslaget i motionen röstades ner. Det kravet gick ut på att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta ett nytt program som säger nej till fortsatt konkurrensutsättning och utförsäljning.

– Jag yrkar bestämt avslag på att vi ska arbeta fram ett program där vi redan i förväg lägger fast vad resultatet ska bli, sa Annelie Nordström och fick kongressen med sig.