Kommunals nya ledning. Tre på nya posten och två nya namn. Anders Bergström, t v, är veteranen som sitter kvar som tredje vice ordförande, Annelie Nordström Hellander är ny förbundsordförande, Tobias Baudin är ny förste vice ordförande och Lenita Granlund ny andra vice ordförande och avtalssekreterare.

Foto: BERTIL ERICSON

Kommunals nya ledning: Anders Bergström, tredje vice ordförande; Annelie Nordström Hellander, ny förbundsordförande; Tobias Baudin, ny förste vice ordförande samt Lenita Granlund, ny andra vice ordförande och avtalssekreterare.

Tobias Baudin, 35, från Luleå valdes med stor majoritet till ny förste vice ordförande i Kommunal.

Men det viktigaste beslutet togs inte på kongressen – utan hemma i familjen.

– Jag skulle inte ställa upp om jag inte hade familjens stöd, säger han.

Hustrun Linda, verksamhetsledare på ABF, har stöttat honom hela tiden. Döttrarna Sandra, 13 och Frida, 11, gav också sitt godkännande. De är ändå vana vid att pappa är borta i veckorna.

– Jag har suttit i förbundsstyrelsen i sex år. Det innebär att det blir mycket resor. Som avdelningsordförande i Norrbotten har jag också mycket resor. Om jag har har ett uppdrag i Kiruna innebär det att blir en övernattning.

Helgen ska han ägna åt att lämna ordförandeskapet i Norrbotten till sin vice ordförande. Och i nästa ska han börja leta efter en övernattningslägenhet i Stockholm. Till att börja med ska han veckopendla till jobbet.

Som förste vice ordförande ska Tobias Baudin förnya Kommunal och utveckla demokratin. Det är hans uppgift att leda förändringen av förbundet.

Kommunals 23 avdelningar ska bli 13. Det ska vara klart 2012. Det kan låta paradoxalt – men målet med den förändringen är att Kommunal ska komma närmare medlemmarna.

– Vi ska vara mer ute på arbetsplatserna, förklarar han.

I alla avdelningar ska det finnas regionala ombud som besöker arbetsplatser –inte minst de privata arbetsplatserna. Där är Kommunal svagast. Bara ungefär 50 procent av de privatanställda är med i Kommunal – mot 73 procent av de anställda i kommuner och landsting.

– Men vi får inte glömma bort våra medlemmar i kommuner och landsting. Vi måste finnas till för dem också.

Kommunal förlorade drygt 4.000 medlemmar förra året. Minskningen var mycket mindre än under de första åren med en borgerlig regeringen – men fortfarande tappar Kommunal några hundra medlemmar varje månad.

Tobias Baudin tror att det går att vända den utvecklingen.

– Men det hänger ihop med mycket annat – om vi kan få en a-kassa med bättre villkor och om vi kan få bättre anställningsformer – fler fasta och färre tillfälliga jobb.

Tobias Baudin var 22 år när han börja jobba som maskinist i Luleå kommun. I 25-årsåldern fick han sitt första fackliga uppdrag som vice ordförande i sektionen i Luleå. Han hann med att vara sektionsordförande också innan han blev vald till ordförande i Norrbotten.