Asylsökande ska få rätt att arbeta från första dagen de kommer till Sverige. Det skriver migrationsminister Tobias Billström (M) på Dagens Nyheters debattsida.

I dag kan asylsökande ansöka om arbetstillstånd först om handläggningstiden för asylprövningen bedöms ta längre tid än fyra månader. Men att ansökan tar lång tid att pröva ska inte vara en förutsättning för asylsökande att få arbeta, enligt migrationsministern. Därför ska alla asylsökande undantas från kravet på arbetstillstånd från och med den 1 augusti.

Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden bidrar till att bryta utanförskapet. ”Det är också på arbetsplatsen, i relationerna med arbetskamraterna och runt fikabordet som förutsättningarna är bäst att lära sig svenska”, skriver Billström.

Asylsökande som inte medverkar till att klarlägga sin identitet, ska få sina asylansökningar prövade i något annat europeiskt land eller har ogrundade ansökningar omfattas inte av ändringen.

TT