– Vi måste finnas på arbetsplatserna, sade Ylva Thörn till kongressombuden.

 

– Det finns ingenting som är viktigare för att nå jämställdhet än rätten till heltid.  Mona: Vi ser fram emot ditt anförande och ett besked om att heltider blir norm om höstens val går vår väg.

Kommunals ordförande Ylva Thörn skickade med en passning till Mona Sahlin när hon öppnade Kommunals kongress för drygt en timme sedan. Senare i eftermiddag talar Mona Sahlin på kongressen.

Ylva Thörn påminde också om att socialdemokraterna hade ett mål för 100 år sedan, nämligen att kommunerna skulle vara mönsterarbetsgivare.

– Nu är det dags att företagsledare och politiker skapar förutsättningar för att mönsterarbetsplatserna ska förverkligas. Vi har väntat alldeles för länge, underströk hon.

Sista talet
När Ylva Thörn öppnade Kommunals kongress i dag på eftermiddagen höll hon samtidigt sitt sista stora tal som Kommunals ordförande. På onsdag tar Annelie Hellander eller Christina Zedell över.

Avtalsrörelsen, medlemsvärvningen, jämlikheten, internationellt samarbete och miljön var några teman i talet. Liksom de osynliga välfärdsarbetarna – som städerskorna och kokerskorna som omgivningen inte ser förrän arbetsuppgifterna inte blir gjorda.

– Kommunal kommer aldrig att ge upp kampen för att alla yrken ska bli synliga och erkännas som nödvändiga för att vårt land ska vara ett välfärdssamhälle.


Värvning a och o

188 ombud, 129 kvinnor och 59 män, representerar 100-årsjubilerande Kommunals 507.000 medlemmar på kongressen.

– Ni är viktiga. Kongresser behövs men det är nära medlemmarnas vi har våra viktigaste uppgifter.

– Om vi ska vara framgångsrika måste vi vara många. Medlemsvärvning är och förblir a och o.

Ylva Thörn sammanfattade avtalsrörelsen så här långt med att avtalen innebär ”ytterligare två år med reallöneökningar” och hävdade att ”fler kommer att vilja vara medlemmar i Kommunal” på grund av avtalen.