Arbetsmiljöverket har aldrig åtalsprövat ett ärende om mobbning på jobbet. Lösningen på att någon trakasseras av kollegor och/eller chefer oftast blir ofta att den som drabbats köps ut, enligt en artikel i DN.

– Vi behöver verkligen fundera inför framtiden, säger Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör Bernt Nilsson.

Dagens Nyheter har den senaste tiden haft en artikelserie om mobbning på arbetsplatser. I den senaste artikeln från i måndags framkom att Arbetsmiljöverket aldrig har skickat ett mobbningsfall för åtalsprövning. Myndigheten har heller ingen särskild statistik för mobbning.

En kvinna i artikeln hade jobbat tio år på ett vårdhem när en nyanställd fick hela arbetsplatsen att vända sig emot henne. Kvinnan blev till slut utköpt för 500.000 kronor av kommunen. Den ”nyanställda” jobbar kvar.

En jurist kommenterar det som hänt i Dagens Nyheter: ”På det sättet blir aldrig någon ställd till svars. Man kan i Sverige köpa sig fri från ansvar om man disponerar andras pengar”.

Beslutet mörkades
I ett annat fall erkände till och med arbetsgivaren misshandel av en utfryst anställd kvinna. Under 20 månader låg hon på Arbetsmiljöverket, skickade in nya dokument utan att få besked. När hon till slut i april i år går upp till verket får hon veta att ärendet avslutades samma dag hon första gången kontaktade myndigheten, 20 månader tidigare.

– Jag vet inte varför det blev så i det fallet. Man ska inte gå och vänta ett år på myndighetens besked. Det ska vara tydligt i första samtalet, säger ställföreträdande generaldirektör för Arbetsmiljöverket Bernt Nilsson till LO-Tidningen.

Föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet är inte straffsanktionerad, Arbetsmiljöverket kan inte lägga ett förbud mot en arbetsplats som om det inte följs tvingar arbetsgivaren till vite.

– Alternativet är att man anmäler fallet som arbetsmiljöbrott. Då måste det finnas en konstaterad skada som har samband med det förmodade brottet vilket är svårt i de här fallen, säger Bernt Nilsson.

Är det omöjligt att få mobbning på jobbet åtalsprövat?

– Svårt att säga. Det är knappt 300 fall om året som leder till åtalsprövning och det är oftast väldigt allvarliga olycksfall med tydlig skada som man har all anledning att tro är förknippad till arbetsmiljön.

Vart ska man vända sig då?

– Man kan alltid vända sig till allmän domstol och stämma företaget. Ofta tillvaratar fackföreningar medlemmars intressen. Man kan ju också gå till polisen själv.

I artikeln beskrivs också att Arbetsmiljöverket saknar statistik över mobbning på arbetsplatser. Trots att det är olagligt. Enligt Bernt Nilsson beror det främst på att statistiken är standardiserad enligt nationell och EU-nivå, och där finns ingen kod för mobbning.

– Statistiken är luddig när det gäller mobbning. Vi funderar på om det behövs skarpare redovisning av den här typen av händelser.

Vad kommer ni att göra nu rent konkret?

– Där vi kan arbeta förebyggande och se till att sådant här inte upprepas gör vi mest nytta. Artikelserien har varit en tankeställare. Den sätter strålkastarljuset på problem man verkligen behöver fundera över inför framtiden.