– Jag är beredd att gå vidare med en lag om rätt till heltid.
 

 
  25.000 färre anställda i kommunerna. Mona Sahlin i talarstolen på Kommunals kongress.Foto: JONAS EKSTRÖMER

Det var Mona Sahlins svar på Ylva Thörns uppmaning om att lämna ett besked på den punkten.
 
Mona Sahlin medgav att socialdemokraterna har anledning till självkritik men pekade på Nynäshamn som ett lyckat exempel. Där har socialdemokraterna och Kommunal visat att det går införa rätt till heltid.
 
Hon utlovade en miljard i två steg till kommuner och landsting som är beredda att införa heltid.
 
Mona Sahlin formulerade den rödgröna regeringspolitiken i tio punkter. Hon utlovade tolv miljarder till kommuner och landsting för att trygga välfärden och skapa fler jobb, en miljard för att klara generationsväxlingen och utveckla jobben i äldreomsorgen och längre öppettider i förskolan. Föräldrar som behöver barnomsorg på kvällar och helger ska få det.
 
Nyligen kom beskedet att de rödgröna inte tänker ta bort 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa direkt efter en eventuell valseger.
 
– Men vi tänker inte lämna de deltidsarbetslösa i sticket. Vi startar en översyn av a-kassan direkt. Det ska vara samma villkor för deltidsarbetslösa som för heltidsarbetslösa.
 
Jobben kom först
Jobben kom först i Mona Sahlins tal. Hon jämförde hur det ser ut i dag med hur det såg ut för fyra år sedan.
 
Arbetslösheten har ökat från 6 till nästan 10 procent, var tredje arbetslös är långtidsarbetslös, ungdomsarbetslösheten är 30 procent och 100 000 färre är sysselsatta i dag än för fyra år sedan.
 
– För en socialdemokratisk partiledare finns inget annat än arbete åt alla och full sysselsättning. Inget annat duger.
 
Mona Sahlin träffade nyligen kommunalare från Fagersta som berättade om delade turer och arbetsdagar som börjar 07.00 och slutar 22.00.
 
– Det är dags att ta upp debatten om arbetstidens förläggning igen, förklarade hon.
 
Självkritisk om mönsterarbetsplatser
Mona Sahlin tog upp socialdemokraternas samarbete med Kommunal om mönsterarbetsplatser – och hon var självkritisk.
 
– Det borde vara störrre skillnader mellan s-kommuner och borgerliga kommuner. Jag är inte nöjd med resultatet.
 
Mona Sahlin inledde med att hylla 100-åringen Kommunal ”alltid på tårna för de lågavlönades rättigheter” och den avgående ordföranden Ylva Thörn ”en modig, stolt, rakryggad och ärlig ledare”.