Ungdomar löper större risk att skadas än vuxna. Därför ska Arbetsmiljöverket inspektera sommarjobbarnas arbetsplatser för att motverka olyckor, skador eller dödsfall.

Det handlar om inspektioner av ungefär 850 arbetsplatser runt om i landet där många ungdomar sommarjobbar — restauranger, stormarknader och arbetsplatser inom vården, är några exempel.

Och olyckor händer — ibland med dödlig utgång. Så sent som 2008 omkom en 15-årig flicka och en 18-pojke under feriearbetet.

– Det inträffar ett antal incidenter varje år där ungdomar drabbas, konstaterar Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Men det kan också handla om förslitningsskador.

– Om man går och drar på sig ett diskbråck innan man är 20 år är det ett skräckexempel.

Extra känsliga
Att ungdomar är i riskzonen beror i första hand på erfarenhets- och kunskapsbrister, enligt Callermo. Men också för att ungdomars kroppar fortfarande växer och är extra känsliga för felaktiga belastningar.

De vanligaste omedelbara olycksriskerna är att falla, skära sig, klämma sig och så vidare. Men det handlar också om mer långsiktiga skador eller psykosocial stress och hot om våld.

– Att man bär för tungt och gör tokiga lyft. Det kan vara aktuellt såväl om man jobbar på lager eller inom vården, säger Callermo.

Arbetsgivaren ska göra ordentliga riskbedömningar, känna till reglerna och se till att sommarjobbarna får rätt introduktion och handledning.

– Man ska kräva noggranna instruktioner om vad det är för arbetsuppgifter som man ska utföra och hur man ska utföra dem och vilket skyddsutrustning som ska användas, säger Callermo och lägger till att det är viktigt att vikarien säger till om något är fel.

LO: Dålig riskbedömning
LO har en hjälptelefon dit ungdomar kan ringa om de har problem på arbetet. Förra sommaren kontaktade drygt 3.200 personer LO via hjälptelefonen.

Telefonlinjen får inte in så många olycksfall, eftersom de ofta anmäls direkt till Arbetsmiljöverket eller facken.

– Men vi har ju en del som bränner sig på frityrolja eller vad det kan vara, säger Stefan Gradin, ansvarig för fackets hjälptelefon på LO.

På de kommunala feriejobben, som ska vara en handledd praktik och inte en regelrätt anställning, sker olyckor nästan varje år.

– Därför att de blivit lämnade ensamma med någon typ av grästrimmer eller vad det kan vara, och varje sådan incident är så onödig för att det borde finnas en handledare, säger han.

Och få arbetsgivare vet vad en riskbedömning är, enligt LO:

– Vi har 13—14-åringar som står på stegar och målar fasader på hus. Ingen har tänkt på att de faktiskt kan ramla ner därifrån.

Sexuella trakasserier värst
Stefan Gradin tycker att de värsta ärendena handlar om sexuella trakasserier. De är ofta komplicerade och svåra att bevisa.

– Och de här ungdomarna kommer att må dåligt så lång tid framöver, konstaterar han.

De vanligaste felen kring sommarjobben handlar om vilka arbetsuppgifter ungdomarna får ha eller vilka tider som gäller.

– Det är inte många ungdomar som till exempel har sommarlov, alltså ledigt från sommarjobbet i ett antal veckor i sträck som det står att man borde ha när man är ung.

Men att prata om att det är viktigt att vila upp sig inför nästa läsår är inte populärt bland ungdomarna:

– Det är ungefär lika kul som att prata pensioner, säger Gradin.

 

TT