Klicka här för att öppna grafiken i större format i eget fönster.

På alliansens valaffischer utmålas privata vårdföretagare som leende sjuksköterskor. Men verkligheten är en annan. Vårdens Sverige ägs i dag av riskkapitalbolag från skatteparadis.

”Fler företagare i foppatofflor”, står det på Centerpartiets affischer inför höstens val.

Två leende personer i vårdkläder får illustrera texten ”Nya idéer ger mer vård för skattepengarna. Det behövs fler vårdföretag. Som ger nya jobb.”

Men alliansens privatisering av Vårdsverige har blivit den rakt motsatta. Inget av de stora vårdföretagen ägs i dag av människor i vårdkläder. De har i stället tagits över av internationella finansgiganter.

Återkommande mönster
Anne-Marie Lindgren på arbetarrörelsens tankesmedja har kartlagt strukturen i två av företagen, Capio och Attendo.

Som synes i illustrationen här ovan tronar i toppen – med total ägarkontroll – multinationella riskkapitalbolag.

Två av riskkapitalbolagen, Nordic Capital och IK Investment Partners, har nordiska rötter men är placerade i Jersey.  Därmed behöver de inte betala lika mycket skatt som svenska företag, och går inte heller att kontrollera eftersom skatteparadisets lagar stoppar all insyn.

Mellan toppen och de dotterbolag i botten som i realiteten utför vården i Sverige finns en rad holdingbolag och bolag utan anställda.

LO-Tidningen har granskat ägarförhållandena och funnit samma mönster i de andra två stora vårdföretagen i Sverige, Carema och Aleris.

Carema var en gång ett någorlunda spritt företag med 65 ägare, privatpersoner och institutioner.

2005 köptes företaget upp av det internationella riskkapitalbolaget 3i. Carema inordnades där under företaget Ambea.

I februari i år sålde 3i hela Ambea, inklusive Carema, till riskkapitalbolaget Triton, även det med säte på Jerseyöarna.

Triton är så angeläget om att inte lämna ut finansiell information att till och med hemsidan är låst med inloggningsuppgifter.

Köpet kostade Triton 8,5 miljarder kronor.

I april i år sålde Triton i sin tur halva Ambea till det internationella riskkapitalbolaget KKR. KKR förvaltade vid utgången av 2009 investeringar till ett värde av 386 miljarder kronor över hela världen.

Glest mellan foppatofflorna
Det är alltså dessa företag, Triton och KKR, som i dag har fullständig kontroll över Caremas vinster i Sverige.

Aleris, med 5 000 anställda och en omsättning på 3,9 miljarder kronor, ägs också av ett riskkapitalbolag, EQT.

EQT har genom sina tolv fonder investerat i och köpt upp företag till en summa av cirka 130 miljarder kronor, främst i Norden, Östeuropa, Asien och USA.

Så många foppatofflor verkar det alltså inte finnas bland vårdföretagens ägare i Sverige.

Enligt Centerpartiets kampanjledare inför valet, Michael Arthursson, vill affischen säga att det behövs fler småföretag inom vården.

– Sverige har generellt för få småföretag och ett för litet nyföretagande, och det vill vi driva på, säger han.

Men det är inte detsamma som att gå emot koncentrationen bland de stora vårdföretagen.

– Det finns både små och stora vårdföretag, och vi tror att näringslivet över huvud taget mår bra av en blandning av små och stora företag där det behövs, säger Michael Arthursson.