Med ett enhälligt beslut valde Byggnads om Hans Tilly som ordförande för förbundet.

Byggnads kongress klubbade i dag även fackets bostadspolitiska program. Här kommer punkterna, riktade tillbyggare, politiker och planerare på riksplanet och lokalt:

• Det behövs minst 40 000 nya bostäder varje år.

• Gör något konkret åt ungdomars bostadssituation. Investera i fler hyresrätter.

•  Genomför därför ett statligt rotprogram på cirka 7 miljarder kronor per år. Det skulle ge 50.000 nyrenoverade lägenheter och 34.000 jobb per år. Ändra reglerna så att rotavdrag även gäller för bostads- och hyresrätter.

• Det finns stora vinster att göra genom att i samband med renoveringar göra bostäder mer energieffektiva.

• Inrätta ett nytt samhällsbyggnadsdepartement– som kan ta ett samlat grepp kring frågor som rör byggande, bostäder och boendemiljö, infrastruktur med mera.

Han är 60 år och har lett byggfacket i åtta år. Med dagens omval kommer han att sitta kvar till 2012 då han går i pension.