Drygt 3.000 medlemmar i Fastighets på 130 saneringsföretag får ett lönelyft på 370 kronor den 1 juni och ytterligare 600 kronor den 1 april nästa år.

Det är ungefär samma nivåer som i Handels avtal. Lönerna höjs med 4,6 procent, men arbetsgivarnas kostnader ökar inte med mer än 3,85 procent.

Det beror bland annat på att lägstalöner, ob-tillägg och övertidsersättningar inte höjs lika mycket som lönerna.

Lägstalönerna höjs med 800 kronor på två år – 300 kronor från 1 juni och ytterligare 500 kronor från den 1 april 2011.

Alla är garanterade minst hälften av löneförhöjningarna. Den andra hälften fördelas i en lokal pott.

Avtalet gäller i 24 månader till den 1 april 2012.