Rätten till heltid, en tredelad föräldraförsäkring och ett vassare fack närmare medlemmarna. Det är tre frågor som det blir debatt om när 100-årsjubilerande Kommunal har kongress i Stockholm nästa vecka.

Rätten till heltid är kravet här och nu. Det gamla kravet på 30 timmars arbetsvecka finns kvar men bara som en ”vision” på sikt.

En av rapporterna till kongressen slår fast att heltid är mer än en jämställdhetsfråga. Det handlar om att klara välfärden.

Om 20 år behövs ytterligare 330.000 anställda – främst inom sjukvården och äldreomsorgen – för att klara välfärden och det ökande antalet gamla över 80 år. Det här är enbart ökningen. Många fler ska nyrekryteras för att ersätta folk som slutar.

Genom att erbjuda heltid åt alla kan man minska behovet av nyrekryteringar med 180.000 – människor som kan arbeta i det privata näringslivet i stället och betala skatt till vård, skola och omsorg.

– Hittills har man nästan enbart diskuterat att höja pensionsåldern. Vi vill visa att ett alternativ är att erbjuda fler möjlighet att arbeta heltid, säger Bodil Umegård, en av rapportens författare.

Het fråga
Kommunals styrelse vill ha ett kongressbeslut om en tredelad föräldraförsäkring.

– Det kan bli en het fråga, men vi måste våga utmana oss själva också, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Orsaken är helt enkelt att Kommunals kvinnor är lågavlönade. Det vanligaste skälet till att de säger nej till en tredelad föräldraförsäkring är att deras män tjänar mer. Familjen får sämre ekonomi om mannen stannar hemma.

Det visar en webbenkät som 3 518 kvinnor och 839 män i Kommunal svarade på under hösten 2009.

Ytterligare ett skäl till kvinnornas nej är att tillfälliga anställningar är vanliga i Kommunal. Många får sluta när de ska föda barn.

Bantar avdelningar
Kommunals styrelse vill att dagens 23 avdelningar ska bli tio. Hur förbundet ska se ut i framtiden blir en stor fråga på kongressen. Ett av de första besluten gäller om förbundet rätt och slätt ska heta Kommunal. Förbundsstyrelsen vill behålla det nuvarande namnet Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Kommunal har något mer än en halv miljon medlemmar. Av dem är drygt 100.000 privatanställda. Bara ungefär hälften av dem är med i facket – mot 73 procent i kommuner och landsting.

Att värva nya medlemmar bland de privatanställda är en prioriterad uppgift. Med en ny organisation ska Kommunal bli bättre på att värva.

– Vi kommer närmare medlemmarna. Vi ska ha fler förtroendevalda på arbetsplatserna och regionala ombud som söker upp små arbetsplatser i den privata sektorn, berättar Ylva Thörn.

FAKTA / Kongressen börjar på måndag
• 188 ombud, 129 kvinnor och 53 män, deltar på Kommunals kongress den 7-11 juni i Folkets hus i Stockholm. 83 av ombuden gör sin första kongress.
• 201 personer har rösträtt. Utöver ombuden är det förbundsstyrelsens 13 ledamöter.
• De ska besluta om 259 motioner. Lönepolitik, arbetstider, arbetsmiljö, pensioner, försäkringar samt a-kassan och sjukförsäkringen är ämnen som kommer igen i flera motioner.